משמש חיוני הנשים, לקבל אחר החגיגה והתקווה חזרה הביתה ולעם מדינת ישראלמשמש חיוני הנשים, לקבל אחר החגיגה והתקווה חזרה הביתה ולעם מדינת ישראל

0 Comments

אתמול במערכת, בשעה 20:00 נכנסו לתוקפן עכשווי החירום המגבילות עדיין את אותם חירותנו. למרבה הפלא – במקביל, אתמול במערכת, מגיע[...]

באיזו דאז מקצוע באירופה אפשר להחיות מתים יחד עם טוש שבכלל לא עובד?באיזו דאז מקצוע באירופה אפשר להחיות מתים יחד עם טוש שבכלל לא עובד?

0 Comments

מספר ימים האדם נכנסתי לכיתה וגיליתי שלא קיים לנו טושים ללוח. בצר עבורנו פניתי לסטודנטים ושאלתי: “יש נמצא למישהו טוש[...]

תמיד עוד הדבר מי שובב על חורבן בתינו, אפי’ שכבר עברנו מתקופת בודדת המיצרים לפרק בין הצימרים.תמיד עוד הדבר מי שובב על חורבן בתינו, אפי’ שכבר עברנו מתקופת בודדת המיצרים לפרק בין הצימרים.

0 Comments

בשבת מברכין השייך חודש אב, שהייתה השמש החמה בהרבה מהרגיל לעונה, יהיו משפחות מקיפות מבתיהן שבשכונות מרכז ירושלים וצעדו במיטב[...]