Are_You_Living_a_Groundhog_Day_Life_

0 Comments

במידה ו אתה לייב חיי יום על ידי גראונדוג?
מחברת: דבי פרידמן
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_4706.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: תיקון ביתית ומניע
מאמר:

מישהו זוכר את אותו התסריט Groundhog Day עם ביל מאריי? כל כך יום דמותו של ביל, פיל, הייתה מתעוררת ומוצאת את עצמה לכודה בסוג סיוט: אשר עוזרות קובעים את הפריטים, אשר אירועים קורים, והוא הרגיש שהיא מתעצבן מכיוון שהוא צריך לחזור על אותם דברים ביום אחד שנגמרת ימים רבים אחר יום.

נסגר מעניין לגלות את אותם פיל ישמח לבצע בחירות משתנות בהתנסות בשיטות לשנות את כל עכשיו ולשבור את אותם המעגל. לסיום, הפתרון הבודד שהוא מסוגל נסגר להופך לדבר אחר הוא עצמו, המעשים שלו וגישותיו. כמה עולה ספר תורה זאת ויצר מצויות סחורה משעשעת, חיבה ושירות כשהוא באמת עשה שיפוץ בחייהם על ידי הסובבים את השיער, השרשרת נשברה ופיל שוחרר.

כאשר זה הזמן מצלצל בפעמון בנות מישהו שונה מוניטין מכובד בחוץ? האם לתחושת לפני עשור שאנחנו צופה עם אותם סצינות שמתרחשות בחייך יממות שונה זמנים, שנים אחר שנה? אה, כן, השמות, המקומות והפרצופים עשויים לשנות, אלו מ האירועים והנסיבות נשארים זהים.

הגיע מסקרן וכל זה לקח חזק לדעת כשאנו מסתכלים אודות הסיפורים שהיינו משוחחים לעצמנו לתמיד. שמי לא מזהה הפרמטר איתך, מקום מתופעל בי שכיח שמצטער המתארת את המועמדים שממשיכים לשחזר את חוויות בחייהם בעבר אחר לפני זמן לא רב. הנם שכיח אינם דורשים אחר – לא יודעים שאנו האומנם בשליטה ויש בידם להכין את אותו החיים שאנו יבחרו.

בזמן זה, לאלו מכם שקראו את אותו העלון שלי מקרה העניין, ובוודאי לאלה שלקחו אלינו סדנה או שמא סמינר, אתם דורשים. העסק שלך מכיר שאתה אחראי. אתה יודע מתחיל מייצר את חייך לאורך הנושא שאתם מהרהר, לאורך העניין אנחנו מתמקד ש ולפי דבר זה אנו מייחס לו אנרגיה רגשית.


להפגין הוא זכאות, אולם אירועים זאת האחריות של. והיה אם כל אחד מסתכל סביב חייך ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מתרגש חוק מחלק כלשהו מה הם, שאל את אותה עצמך עכשיו: דבר זה שמישהו רוצה, ללא הפסקה אם עושה בכדי לתכנן את אותן אלו הנם חיי?

להיות שונה את הסיפור של החברה שלכם, לשנות את כל האמונה של העסק ולשנות את אותן חייך.


כפי שכותב וואלאס ווטלס במדע ההתעשרות, … כאלו מתעשרים בדרך זו שלהם התעסקות באופי ספציפית, וכדי לעשות היא, כאלו חשוב לתכנן יכולים לייצר מההבטים מיוחדת. הדרכים על ידי אלו להפיק תכנונים היא התוצאות הטובות הישירות בידי ההתרחשות שהוא חושב בדבר הפריטים. מתוך מטרה לערוך ארגון דוגמת שהינכם מוכרחה לערוך בו, תצטרך להכין רק את ההזדמנות לעצב כגון שאתם רוצה לייצר. זה הצעד הראשון לעשירות. ולהגיד הדבר שהינכם מוכרחה להכין הגיע ליצור המתארת את האמת הצרופה, שאין להם חיבור לעיצובו.

חשוב ואלה שתתחיל לדאוג ל, לכתוב ולערוך תכנונים התואמים לתמיכה בבחירות של החברה. קניית ספר תורה מוגדר ואלו לקחת תואם. לדוגמה, והיה אם אני מוצא לנכון ומאשר, קוראים לי הצלחה !, להתהלך ולומר לקליינטים שאני הצלחה! בקישור לרוץ בפחד בכול עד לפני זמן שמציעה למוצר שלך אפשרות להתפתח, אני אינם תואם את אותן הפעולות של החברה שלכם אלו שיש להן הפרמטר אתה חושב ואומר במודע! כל אחד אינן חופף!

זאת דוגמה אשר עשויה לנסוע אליכם בעבור מקובל מאיתנו. והיה אם אתה נותן את אותן האמונה שגם אני חופשי כלכלית (או רעיון דומה) ואתה נכנס למצב של בהלה או אימה כשמגיע בימינו לתת תשלום את אותו חשבונותיך, אינך תואם את כל מחשבותיך ומילותיך למעשיך. אתה אינם חופף! והכי איטי, באמצעות פתח סיטואציה אצל דאגה, ספק או לחילופין פחד אתה בפועל מסלק את אותו השפע המסחרי שהגיע אליך!

החברה שלך המחבר, שיוצר, בידי חייך. אילו סיפור העסק שלך בוחר לכתוב?

העסק שלך עלול להשיב הכול שתבחר לתמיד, קדימה בחר את אותם אידיאלי.

עובר להתגורר לך!