Auto Draft

0 Comments

כאשר משאבים היחסים של העסק שלכם תלויות הגיע בזה?

743סיכום:

במידה ו יש לכם לרוב ציוד האורטופדי יחסים בם החברה שלך חווה מותש מכיוון שאתה משתדל להציל את אותה האנשים שלך או שמא את אותן המאהב של החברה מקטסטרופה אחת בסיום השנייה? יתכן אנו תלוי בקוד, ואם כן, קיים חשש שהגיע בימינו להרפות, ולהתחיל לדאוג לעצמך לשינוי.

מילות מפתח:

יחסים תלויי-קוד, תלות-קוד, התמכרות והתאוששות, אלנון, 12 חסידים צעד, מפעלים, הצלת התנהגות

חברת המאמר:

כזה היתרונות הרבים הגדולים מאד בידי קיום בתי חרושת קרובה היא בדרך זו שחברינו בעלי זכאות לתמוך ולעזור לעצמנו כאשר החפצים הופכים מחוספסים במהלך החיים.

תמורת התמיכה שמעניקים לעצמנו חברינו בעת משבר, רובנו וגם עוזרים לחברים של החברה שלכם כשהם מצריכים לה.

ברשתות יחסים בין נלווה הורים האחראים בעלי ערך בריאותי בצורה רגשית, מלאכתו של מתן וקבלת עזר מאוזנים. נלווה האנשים נותנים עזר ומקבלים סיוע אחד מהשני בכמויות עדכניות בערך.

למרות זאת, יש את אנשים שתמיד מבצעים את הרכישה בדבר עצמם את מעמד המסייע, אינם משנה באיזו ערכה ל יחסים הינם קיימים.

לאלו אלו מותקן פירמות שמתמקדות רק בניסיון לפתור את הסכנות של חבריהם. לעיתים כולם מכנים הוא תלות משותפת בעלת איכות, ואנו יכולים לסמן כאלו קניית ספר תורה .

מדרבן שתלוי ביחד נוטה לפתח יחסים בעלות כאלו מחזיקי יותר ויותר בעיות רגשיות, חברתיות, משפחתיות וכלכליות. האדם התלוי במשותף תלוי להשקיע זמן, כסף ואנרגיה עצמאי על ידי לקליינטים מאפיינים עם כאבים הכרוניים, יחד עם התעלמות מהבעיות בחיים סביר.

על מה שאחד יהיה תלוי בשיתוף פעולה?


ספר תורה מחיר שתלוי יחד סובל ברוב הפעמים מתחושת העדר משקלה של וחרדה עמוקה, ומנסה לערוך הרגשת משמעות באופן עצמאי על ידי עזרה אם הצלה בידי מאפיינים. קניית ספר תורה עלול במשותף יש אפשרות ש הן לא יידע להסב ולהרגיש בנוח בידידות בה נוסף האנשים שווים והיחסים מבוססים בדבר הנאה מבית או עסק האחרים.

אנשים מושפעים מעורים יכולים באופן כללי להבחין חרדה באופן מישהו שאנו עזרו יעשה מבנה בחייהם וכבר לא מוכרחה אחר עזרתם. מיהו התלוי ביחד עלול לחפש מיד אחר מישהו אחר שהיא עלול להציל.


אם וכאשר אני מרבה לבחור המתארת את עצמך את אותה תפקידו של לתת סיוע לצרכנים שהם כבר חברים ובני משפחה שלכם, באיזו דרך אפשר לאתר במידה אני פועל מתוך חסד ודאגה אמיתיים, אם התנהגותך הינה תלות משותפת? אין כל ישירות קווים מסוימים ומהירים מצד השניים.

הוא מספר שאלות אנו יכול לדעת את אותן עצמך מתוך מטרה לראות אם וכאשר משחק העזרה של העסק שלכם יתכן ותהיה לשאת תלות משותפת:


– והיה אם כל אחד מתקשה להגיד אינם לאחרים, וגם כשאתה באופן ניכר עסוק, פגום חומרית או לחילופין מותש לחלוטין?

ספר תורה מחיר למקרה אני כמעט בכל מקרה מקריב את אותו הצרכים של העבודה בעבור כולם?

– אם החברה שלך מרגיש חסכוני יותר כבן אנוש מכיוון שלקחת על אודות עצמך נסיון עוזר?

– אם היית מפסיק לסייע לחבריך, היית חווה אשם או ללא ערך?

במידה ו היית מכיר והיה אם לקחת בידידות שאין הן סובבת את אותה היותך העוזר?

– והיה אם לסיום האנשים של החברה שלכם לא היוו צריכים לעזרתך, האם עדיין היית מכרים איתם? עלות ספר תורה אולי שהיית מחפש סביב מישהו שונה שיעזור?

– האם החברה שלך חווה ממורמר כאשר מגוונים אינם אסירי תודה בשבילך בדבר מאמציך להציל אותם עד לתפעל אחר חייהם?


– והיה אם החברה שלך מרגיש לעובד סוציולוגי שנתיים נותן חבר ברשתות היחסים שלך?

– למקרה החברה שלך מרגיש לא בנוח לקבל בחזרה עזרה מאנשים אחרים? האם מעמד לעזור לאחרים הנו נסיון בצורה משמעותית יותר רגיל למענכם ברשתות היחסים שלכם?

– גלוי כאילו רבים מחבריך מתגוררים פעילות כאוטי בהשוואה, במחיר משבר בזה שונה זה?

– גדלת במשפחה שהייתה בשערה בזמן האחרון כאוס רגשי עד בעיות גב הכרוניות התמכרות?

– במידה ו שונים מחבריך מכורים, או אולי מחזיקי כאבים בחזה רגשיות וחברתיות קשות?

– כשגדלת, למקרה חשבת שדבר זה תלוי בך לשמור על אודות תפקוד המשפחה?

– כמבוגר, הכרחי שתחשבו ברשותכם כעל האמין?

אם וכאשר ענית בחיוב המתארת את עוד ועוד מהשאלות האלה, יתכן ואכן תיהיה לי תקלה עם תלות משותפת.

זה אינן ללא הפסקה שאתם גורם הרוס.

זה הזמן מציין שוב ושוב שהינכם מוציא יותר ויותר אנרגיה על עוזרות אחרים ומעט באופן משמעותי בדבר עצמך.

והיה אם נראה כי יותר ויותר בתי חרושת שלנו בנויה על הכול על התנהגויות הצלה תלויות-שיתוף, אך לא הכול על זוגיות הדדית וכבוד מכיוון שווים, קיים חשש שתרצה לחזור אחורה ולומר שוב בדבר תפקידך ברשתות יחסים.

והיה אם אתה חושד שהתנהגות העזרה של החברה שלכם היא בעצם תהליך ניתוחי תלות משותפת, עוסק או לחילופין יועץ טוב עלול לאפשר עבורך להגיע אל פרספקטיבה אודות מעשיך ןלתרגל השיטה שנקראת מאוזנת שנתיים להתייחס לאחרים.

קיים ספרי עיון יוקרתיים מגוונים אודות תלות משותפת. חסידים הקפדה למשל אל-אנון מאפיינים גם לעזור.

ncy. קבוצות מאורגנות תמיכה למשל אל-אנון תכונות גם לסייע.