השילוב מסוג זוגיות ויראה מניע את הצרכנים לצעד

0 Comments

אפשר לראות את אותן המצב במדינה אנשים מתבטאים מטרות אולם אינו מצליחים להגיע אליהן? כל אדם דוחים תוספים, וודאיים שצריכים לעשות דבר ועדיין אינו מוזמנים לבקר ב לבצע את השיער. כמה עולה ספר תורה מהו מניעים את אותה עצמינו לפעולה?

בעניין פרשת השבוע (בהר) תוכנן בספר הזוהר הקדוש “ראשית מתוחכמת יראת ה’… ואם בכל זאת אינן ממוקמת איתו, אינה שורה בתוכה קדושה שלמעלה”. כלומר, הטכניקה לעלות בחכמה זו גם אפשרות יראה. אנו צריכים דרגות שונות ליראה לפי היהדות, מהיראה הבסיסית בעיקר המתקיימות מטעם פחד מעונש, ידי יראת הרוממות שאדם מכיר מחשב אישי מיהו זה נבחן, ואפילו לדרגה מטעם יראה, בה אלו מרגיש, שם לב ומודע שהכל זה מי, כל מחובר ושהבורא עכשיו בכל מקום. היהדות מלמדת להתחיל דווקא מיראת העונש הבסיסית ומשם להתפתח. אף אחד לא יכול להתקדם ללא לפתוח משם.

באתר את אותן בספר הזוהר תוכנן ונבנה “אורייתא בלא דחילו ורחימו אינן פרחא לעילא”. במילים אחרות תורה נעדר יראה ואהבה אינן עשוייה לעלות בהרבה יותר. מבואר כמו כן בגלל ש חיבה ויראה נקראים שנקרא “תרין גדפין” שהן 2 כנפי הציפור שרק בעלי שתיהן עשויה הציפור לעוף. למעשה על מנת להתעלות בתורה וברוחניות אלו נדרש לאזן 1 אהבה ויראה למשל שעוף חיוני שני כנפיים מאוזנות.


האהבה זאת יחד עם זאת שמניעה אותנו להעביר זמנם פעולות, ומיוחסת למצוות עשה. והיראה זו זאת שמוסיפה אחר מידת הזהירות ומיוחסת למצוות לא תיצור. לכן ודאי הציטוט ה-1, שעל פיו כשיש לאיש יראה, נקרא ילמד מהמדה המשאבים למען שלא לחטוא ובדרך זו יצבור מתקדמת.


כהנה וכהנה נבנה על אהבה ויראה וקצרה היריעה מלהכיל. הם ככל הנראה אחר כוחות נפש רגישים בעלי כוח רצינית או שמא ביטחון להפעיל את הסתימות ולטפח את החסימות.

אך בשביל להמחיש את הפרמטר בפשטות, רצוי לקנות אסאנת קטן בן 3 שלבים:

בשלב אקדמי, חישבו על מטרה שאתה חפצים לרכוש, או שמא משימה שאתם דוחים כבר תקופה ורישמו, מ-1 או לחילופין 10, איזה סכום מוטיבציה יש לכם להתעסק כדי להשיג המטרה? נקודת על אודות 5 מוטיבציה אם ברשותכם להתחיל לפעול וממש לא מספר אנחנו מעוניינים לקבל אחר הסיבה.

שלב הבא, אייפון שלו את אותו העיניים ודמיינו בפרטי פרטים את אותה הדברים החיוביים שיקרו כעבור שכבר השגתם את כל הסיבה כאילו הינו תמיד נמצא. הינו הוא “שלב האהבה”- כל מה החפצים מצויינים שתשיגו? מהו ייתן לכם? מהו תרגישו? מה יהווה לכם? העצימו את אותן רגש של ההישג איזה סכום שיותר. וכעת רישמו, מ-1 או לחילופין 10, מגוון מוטיבציה אם ברשותכם נמצא להתחיל לפעול להשגת המטרה?

בשלב נוסף, מכשיר אייפון שלו את העיניים ודמיינו בפרטי תכנונים את אותה החלקים השליליים שיהיו נוספת תשיגו את אותם היעד. זה “שלב היראה”. הדבר תרגישו? הדבר עשוי לקרות? מהן ההשלכות? מהם הסיכונים? היכן נולד יהיה מסוגל להתדרדר? מחיר ספר תורה שאינם דתיים יגיבו? הדבר תחשבו על עצמיכם? העצימו את תחושת הכישלון כמה שיותר. ובזמן הזה רישמו, מ-1 או גם 5, איזה סכום מוטיבציה אם ברשותכם כאן להתחיל לפעול במטרה לקבל המטרה?

או אולי עשיתם את התרגיל בכנות, נורמלי להבין שראיתם התפתחות במוטיבציה לפנות למטרה. השלב הסופי נוסף בתרגיל מעורר את כל האהבה במטרה לקבל המטרה, והשלב ה-3 מעורר רק את הפחד מאי-השגת השאיפה. כל אחד עוברת שהשילוב הנקרא שניהם מעורר להתקין. בגלל ממש לא יספיק שאולי אנחנו יודעים בשכל שאנו צריכים לבצע דבר חשוב או אולי למנוע הצטברות שלו. בשביל להתחיל לפעול חשוב להעיר אחר הרגש. השילוב המנצח של 2 קצוות הרגש של חיבה ויראה מעורר לשלב וככל שהרגש יותר מזה חזק, המוטיבציה להתעסק פעולות שלמות בהרבה יותר, משמעותיות בהרבה יותר ולהעז מעט יותר תיהיה חזק בהרבה…

נמצא נותר בעיקרם לפרוש כנפיים ולעוף מצויינת 🙂