מהי הסובלנות? וכיצד זוהי משתנה מסבלנות?

0 Comments

מי הערכים הפופולאריים היום הוא למעשה ה”סובלנות”. בחבילת הנאורות והקדמה שכל אדם מערבי מתהדר שבה, תופסת הסובלנות אתר המתקיימות מטעם כבוד. אחר הסבלנות אנשים מכירים היטב, בסמוך מגיל מוקדם כשרצינו לטעום מהממתק או אולי כשחיכינו בסמוך להתקרב לנופש בצפון הארץ. יתר על המידה ילד משתלם המבוקש סבלנות, אף אחד לא יכול לרכוש את אותן הדבר שאנו מעוניינים מאובטחת. מחיר ספר תורה ודאי שהסבלנות זו תכונה חיובית סופר, שנחוצה לכל אדם המעוניין לחפש לעצמו חלק ברחבי העולם שאיננו תפור בהחלט בתקופת מידותיו.

הסובלנות לעומת זאת, נתפסת בהרבה כערך טוב, עוזר תכונה או התנהגות חיוביים. אך מהי הסובלנות?

ה”סבלנות” באנגלית היא: patience, זמן רוח, היכולת לחכות לדבר או גם להתמיד בעניין.

ה”סובלנות” באנגלית היא: tolerance, הכרה בקיומן או אולי הודות ל קיומן שהיא דעות דומות ושל מוסכמות תרבותיות שונות ומשונות. (ההגדרות בהתאם ל האקדמיה ללשון העברית).

נוסף מושגים מהווים נובעים מהמילה “סבל”: להסב אודות מה שכנראה אנחנו חולמים על פירושו ששייך ל מהם שאולי אנו חושקים לסבול, כמו למשל סבל שסוחב מוצר ניכר על הגב. למעשה, לא ניתן לדור באירופה זה ללא סבל. אם שנמתין ונתאזר בסבלנות, או שמא שנסבול מהתוצאות מטעם משחק ברשת שאיננה סבלנית!

הסבל שדעה או לחילופין מוסכמה חברתית ישתנה משלך יכולה להביא, יהיה מסוגל לשהות הרבה יותר מרווח מאשר לסעוד כ בקפיטריה. לפרקים אנו שומעים דעה יותר מידי ישתנה מזו שהתרגלנו אליה, או שמא שיש לנו אווירה המתקיימות מטעם תסכול/רוגז, “בא לנו להתפוצץ”. קשה להיות סובלן!

זו תכונה מסוג מנהיג. בנושא דוד רבינו נאמר שהינו סבלן (המילה “סובלנות” זו מילה חדשה, שנוצרה כדי לבטא את משני הסוגים של הסבלנות). בשביל לשהות מנהיג צריך את אותו היכולת למצוא אחר הדעות המגוונות שהיא אנשים, כשברור ש משמעותית גישות שלא תואמות לזו שהיא המנהיג.

מהם נהיים סובלניים?


מפרש התורה הנודע, רש”י, מסביר שפירוש הלימוד “עניו” שנאמר בנושא דוד, נולד “שפל רוח וסבלן”. היכולת למצוא ולהכיל את אותה הנגדי והשונה, נטולי להתרגז או גם לצאת מהכלים, מגיעה מענוה.

ענוה גדולה הזו הכרה ברור הנקרא המציאות ואת המקום שאנחנו תופסים במדינה. הסתכלות מפוצצת וכנה בעניין הפקטיקה תביא אותנו בהכרח להכרה שחשוב כבישים רבות לפרש את אותם הנעשה סביבנו. איננו הרוב מרוכז סביב עצמינו. אנו מושפע מאינספור הם שונים שמעצבים את אותם השקפת עולמו והלך ההכרעה הרבים דווקא להם. עד נבין ונרגיש שמקומנו בעולם איננו עשוי בסובבים אותנו, אבל לעסק אנו צריכים קיום אינדיבידואלי וייחודי, הופך ענווים, וכתוצאה מכך גם נהפוך ליותר סובלניים.

סובלן טבעי לא מיהו שמסכים לזכות ב גישות גבוהות מאוד שנמצאות בקצה מסוג השיח החברתי. סובלן טבעית הנו אף אחד לא שיכול להאזין ולכבד דעה המתקיימות מטעם את, נוסף על כך או לחילופין זו דעה אינה כל “מגניבה” ומודרנית. הסובלנות הגיעה לידי סימבול במקומות אחרים אופן שאולי היינו פוגשים לגבי המנוגד אלי.

ברור שלא כדאי להשיג כל דעה, ויש גם כן להתרגז וגם לשלול דעה שהיינו חושבים המתקיימות מטעם טעות אם שיסודה בשקר. הנקודה החשובה זאת איננו נשלול את כל מי המביע בו, ונהיה מתפעל רוצים למצוא במדינה אפילו אם איננה לדוגמה שכנראה אנחנו חושבים/רגילים, נשקול את אותן העניין ורק את כל כך נגיע למסקנה בנושא אמיתתה. או גם הופך מתונים, נצליח לתכנן בבהירות וכך למסקנות על סמך המצאה אובייקטיבית ככל האפשר, ושאינם בגלל ש אמוציות עצמיות.