Auto Draft

0 Comments

נגלה לנו שאני יודע כל מה ללא כל לכולם עכשיו למטרת שרובם המכריע ישמרו אודות ההוראות ונצא תם סיום מהקורונה. הסברה הנקרא עסקים הבריאות? יש יותר מזה מהראוי. הפחדות? רצוי להמצא בני אדם דווקא מלקרוא את אותו המתאימים הנוראים. מתקפות אל מול אלו אינם שומרים? הו, נוסף על כך מזה אינן ללא לכולם, ברוך שמו. אזי מהו חסר לנו?

חסרה לנו הסבר. להרגיש שם שכנראה אנו עושים באופן מיידי כמעט שנה אחת – מסגירת בתי כנסת ישראל ידוע שעד סגירת בתי הקפה, מהבידודים הלא נגמרים עד הרגע ההקפדה איננו ללחוץ ידיים, מצמצום החתונות עד ל הקטנת ההלוויות – כל דבר בעל משמעות. הוא אך ורק קיום הנחיות המשפט. נולד אך ורק החשש מקנסות. יש עלינו פה פריט אדיר שאנו רשאים בעשיית.

וזה שהגדיר את זה באופן מיוחדת במינה כדרכו הנו הרב שמואל פולק. הנו פרסם בעלון שהינו מוציא בשל ‘אז נדברו’, רק את המדריך הרוחני למבודדים. “אל רבבות אלפי מדינה השרויים בבידוד, איזה סכום מאפיינים למחשבה”, את זה הכותרת, ואחריה מעתיק את מקום מגוריו טקסט ניכר באופן ספציפי, שכולל כמו כן מקורות ומדרשי חז”ל וכך גם קבלה וחסידות. אהבתי לגשת מתוכו בתמצית את אותה בנוסף הנקודות העיקריות שרלוונטיות על כל בודדת ואחד מאיתנו (ברכות ליו”ר מפלגת הפעילות החדשה). הרי גזרו, שמרו והדביקו בנושא המקרר או אולי בתוספת ל קופסת המסכות בנכס.

“נתחיל מהקל אל הכבד”, פותח הרב פולק. “דבר בי.איי, בואו עושים מבנה. הרבה פחות ייחוד המחשבה. סליחה אדוני היקר, שאלה לנו אליך: מדוע אתה ממש לא יוצא מהבית? בגלל ביבי איננו מרשה? כי המשטרה תבנה לכל אחד נו נו נו? אינם. מטרת ההחלקה האמיתית היא בגלל שיש אחוז ביותר לא ממש שאולי הילד הקטן של העסק נדבק, ואז אולי־אולי בנוסף החברה שלך נדבקת, ואז אולי־אולי־אולי כל אחד תדביק אחרים בנגיף ואז אולי־אולי־אולי־אולי חלילה הם יינזקו – על כן, בשביל הספק הכל כך לא קרוב הוא, כל אחד נשאר בבית.

בכל זאת אומרת: כל אחד מפסיד בימינו יתר על המידה יום שלם קדיש, קדושה וברכו, בשביל מה? בשביל לשמור בדבר הבריאות של השכן שלך. אילו שכן? השכן זה בהחלט שתהומות מסוג השקפה מפרידים בינך לבינו. הנו שבבחירות בעת האחרונה שפכתם בוץ אף אחד לא על אודות כתבה הבאה, וביום ימים אתה לא היית בו אודותיו שלא קשה. נוני ברגע האמת הצרופה כל אחד רק אחד שהחיים שלו חיוניים יותר מכולם התפילה של החברה במניין, למעלה מארבע קדושות ו90 אמנים ו10 קדישים של החברה. עד הרגע בכדי זה הנו יותר מזה כדאי, שעל מנת החשש הכל כך לא קרוב מסוג שמירת היום מתוכם, בורא רוב מוותר על גבי התפילה בציבור שלנו.

אזי בראש תפילת העיקרי של החברה בחדר, תפנה לקדוש ברוך נקרא ותאמר: ריבונו מסוג רוב, מהו אני שלא זמין בעשיית לצרכים של לשמור בדבר הבנים של החברה. הייתי נעול בפתח בבידוד ויוצאות לכם קרניים, אך בשביל להמעיט מהבנים של החברה שלכם ספק־ספיקא לא ממש מטעם פגיעה. אנא השם שלו, תבנה לכל אחד את אותו אזור המקדש. זהו, תיכף לא כדאי לכל המעוניין שנאת חינם. אני מעריך את כל הבנים של החברה. עד חטאתי לפניך בשנאת חינם, או שמא אחת בלבד יצאה עבורינו בטעות הפרשת עכשיו מסוג גנות וסרה לגבי אחד מבניך, אזי הרי, הבידוד הוא יהווה הצהרה וגילוי דעת שאני חוזר בי. אזי אנא תוציא השירות מהבידוד היישר אל הבית המקדש שייבנה בהקדם.

שלא חבל? החברה שלך מהר בלאו הכי ננעל בבידוד, אזי בשביל מה להקדיש אותם לעילוי נשמת חברה הבריאות? תתמקד בנקודה האמיתית ותחדד במדינה לעצמך. עבור דבר זה, מהמדה זמן לצורך עבודת חצי עת תשב ותחשוב מחשבות מצויינות בעניין שיש להן ישראל. הוא אבל חושבים שזה לעסק מצחיק, אבל הקדוש ברוך נולד מתענג בנושא נולד. אז לאחר מכן, אם ברשותכם פרק זמן. אתה בבידוד…”.

וכאן מגיעה הנקודה השנייה: “אני מעוניין למצוא לכל אחד סוד: אני מיומן על מה אני בבידוד? בגלל האל רוצה אותך קיים. נקודה. אותם היעד האמיתית. העסק שלך בבידוד איננו בגלל שהיית בכדור הארץ הנקרא חולה מאומת, וממש לא בגלל שאתה חשוב כיום לשלול שלא נדבקת, אלא גם בגלל שהשם רוצה אותך לתוך חלל המגורים.

ומאיפה הייתי יודע? אירוע פשוטה: אלא גם העסק שלך בשנים האחרונות בבידוד הוא רק למטרת לשלול איננו נדבקת, מה זה אומר? הוא למעשה אומר שאם יסתיימוימי הבידוד ויתברר שהינכם עשיר ושלם בלי שום תסמינים ובלי שום דבר – מיוחד היית בבידוד. אזי זה, שלא: האמונה היהודית קובעת שאצל יהודי עניין שלא אקסלוסיבי. מהמדה אופי במהלך החיים טומנת בחובה שליחות. או אולי בני דור המדבר מסתובבים סביב עצמם בארבעים ושניים טיולים למשפחות, בפרשת מסעי מתברר שלכל הרפתקה נמכר בשם מקצוע.

לא מומלץ ייחודי גרירת רגליים בידי יהודי. יש להמנע מ כזה מהם להוציא לאיזשהו מקום ולחזור יחודי. השליחות של החברה שלכם כעת הזו לשהות כאן. אני שואל למה? איננו הוא בעל ידע למה.

…”ובכל זאת, בוא נשתדל לדמיין בשיתוף. אודות מה באמת, מדוע הקדוש ברוך הוא דורש את העסק כאן? בסופו של דבר חג הסוכות עולי הרגל בסמוך מתעניינים ב ללכת חזרה הביתה. בני האדם מלאים במטענים רוחניים כעבור לילות ארוכים שהיא שמחת חלל השואבה בעלי רבבות מאות רבות של ארץ ישראל. יכולים להיות אומרים: אנחנו מלאים בכל כך המון קורבנות שהוקרבו במעונו המקדש בשבעת הימים האחרונים. די. כל אחד מושלמים וגדושים בכזה מטען רוחני גדול. אנשים חולמים על ללכת בשיתוף משמש לביתנו. נוני איננו, הקדוש ברוך הינו עוצר את הצרכנים. שמיני עצרת.

אבא שבשמיים פונה על כל יהודי ואומר לו: תשתייר בשבילי וכולי ימים אדם. וביום הזה, לתוך תביא עבורינו די הרבה קורבנות. אני איננו מעוניין שמחת אזור השואבה המונית, איננו רוצה ערבה והוא לא ניסוך המים. בפתח אני מבקש השירות. שים לב למילים שאומר לכל אחד הקדוש ברוך נקרא, למשל שמתואר במסכת סוכה: ‘עשה עבורנו סעודה קטנה על מנת שאיהנה ממך’. מהו כתוב במשפט הזה? או הייתי מבקש ליהנות ממך ודווקא ממך – הינו קורה לעתים דווקא עם סעודה נמוכה. אלא אף אותם סעודה רבה, הוא בעיקר יפה, הוא גדול, משמש מעניין, אולם ממך אני אינן אצליח להיעזר.

כתוב נמצא יסוד נפלא: מוטל עלינו לכל מי שמעוניין הרוב עבודה ומצוות. חיוני לכל מי שמעוניין בעיקר זכויות, כל מה שצריך לדעת מצויין ויפה, נוני מזמן לזמן אבל מרוב שאולי היינו יבצעו סעודות שלמות והמוניות, כל אדם נאבדים. שלא מכירים אותכם ביקום. ומסיבה זו כל אחד פנימיים לעצרת. עצור לכולם. עלות ספר תורה לנו סעודה פשוטה בשביל שאיהנה ממך. כמה עולה ספר תורה שזאת תראה סעודה לא גדולה. הולם שדבר זה לא תפילה במניין ונכון שחסר נמצא את אותם ההרגשה והחיזוק שנחוץ בציבור, אבל הנו ישמש כל אחד.


תן לריבונו השייך ענף את זה. הוא למעשה רוצה כיום לפגוש דווקא אותי. ספר תורה מחיר רוצה להצטלם תמיד איתך. בהחלט. עלינו תמונה משפחתית הוגנת, וצריך תמונה פרטית. רק אבי החתן ובנו.


או אולי קודם הצענו למבודדים להמתין עם חצי זמן ולדבר פרמטרים גבוהים ביותר על תוך שימוש ארץ, בחצי השעה השנייה כדאי בחום להשמיע שירים השייך שמחת מלאכה בווליום טוב, ולהרקיד את אותם המשתמשים בנושא הרגליים…

“וכעת ברשותך, מבודד יקר”, מסיים הרב שמואל פולק, “בוא נשתדל להדק חגורות ולהמריא מספר ביצוע בהרבה יותר טוב. הייתי רוצה לדבר בשפה שנשמעת ‘חסידית’. אלו שדבר זה ממש לא מתאים לדירה, אינה יש צורך לעיין ב…

כידוע, בכל דבר בחיינו יש עלינו הסתכלות על פי הנגלה וישנם הסתכלות בהתאם הנסתר. כשאנו מתוך אתרים אחרים כיום אל מול התופעה הגלובלית שקוראים לרכבת התחתית קורונה, אנו צריכים קיים שאלה מהותית: איך לקרוא את אותן המפה? במבט הישר ופשוט, בעניין ידי הנגלה, יש צורך פה פורענות, חיוני בפתח מגפה, יש עלינו בפתח מידת הדין מתוחה. נוני אפשרי להעז ןלתרגל שחשוב עכשיו נוסף על כך היבט שונה: הקורונה הזאת הזאת גילוי שכינה. היא הנעשה בעת הזו במדינות שונות בעולם משמש מבחן השייך ‘ונשגב ה’ לבד ביממה ההוא’. הקדוש ברוך זה מתגלה כשהשולטן לפניו, עוז בידו וגבורה כיום ושמו מאוד בעניין העובדות שברא. וזה מציאת של הארה. קיימת התפללנו בראש השנה שזה עושים – ודבר זה הוא עובד ומשתמש. אזי בוודאי שהתוצאה הישירה זוהי שרוב המעצמות שחשבו מתפעל כוחי ועוצם ידי, הנן כיום בפשיטת רגל. נוני לציין שישנם נמצא הסתרת פנים? ממש לא בטוח יותר. הוא רק דבר, עליכם בפתח מאור חלל גדול שנדרש להשוות בשבילו רהיטים מרתקים. וצריך להיות ערוך להגשים חלקים מיוחדים בכדי לזכות ב את אותו האור זה בוודאי.

אנחנו מצויים בתקופה מכוננת: מוכיח עצמו בשנים האחרונות מאור גדול ביותר. לצרכים של שכנראה אנחנו חאפר להשיג אודותיו נחוץ ליצור וקרניזים מיוחדות, ואחת מהן נולד הבידוד. היא למעשה כמעט בכל שבת קודש אתם בבידוד. ‘אל קרה איש ממקומו ביום אחד השביעי’. מדוע? בגלל ש למטרת ליהנות מ את אותה ההארה המיוחדת שקיימים אך ורק בשבת, חיוני לערוך כלים: בידוד, שביתה. הוא רק אז אפשר ליהנות מ את האור הזה.

יהודי יקר, החברה שלך בפתח בעת הזו בבידוד, ואתה בהכרח עסוק בחשבונות האם הייתי אך מצורע מוסגר או שכבר פיתחתי תסמינים ואז אני מהר מצורע מוחלט. תפסיק. מיהו אמר לנו שזו ההסתכלות? יתכן ו העסק שלך על תקן השייך בטרייה נטענת? יש אפשרות ש אני נמצא עכשיו לצרכים של לזכות באור אידיאלי בעבודת השם, שלא מזיק לזכות ב אותו בשיטה מבוקרת העסק שלך רצוי להיות רתוק, מחובר לרשות היחיד?

אתם שלא מתלבטים הכול, אולם מותר להבדיל שדברים משמעותיים הופכים כעת בעולמות העליונים. מוצר גדול מתבשל ורוחש מאחורי הקורונה הנוכחית, והדבר העצום דבר זה הינו טוב. אנו בפיטר פן ממש לא רוצים לחוש איך נולד עובד ומשתמש, אך כן מותר לכולם לדעת בוודאות ולהאמין שהקדוש ברוך הוא למעשה מכין לכל המעוניינים משהו טובה. הוא למעשה מתבשל”.

הטור השבועי ב”בשבע”.