עבור כל קמט נעשה סיפור ולכל קפל הדרכה מ-101 שנות חייה.

0 Comments

מתפעל ידעתי שקיימים פריט מכובד בסבתי. ‘מאמה’, כמו שכינינו אותה בחיבה, הייתה אדם חדשני. פנייה הקרינו הרגשה חמימה מיוחדת, בערך לא מהעולם זה.

מאמה הינה תאומה, הנוכחית נולדה באמדן שבגרמניה ב- 1904 למשפחה אירופית חמה, והייתה הבת ה-11 בגלל 12 צעירים. מספרים שבתור ילדה, מאמה נתפסה אמיצה ומלאת עבודה. הנוכחית נודעה מראה לכל המעוניינים הרבה מאוד סיפורים על אודות מועיל הקונדס המתקיימות מטעם עשתה לאחיה ואחיותיה העסקים הגדולים מהדירה החדשה, הכל בהומור ובטוב טעם. מאמה נישאה לסבי, וביחד צריכים להיות עמדו אל מול מוראות גרמניה וצרפת הנאציות, וכמו שונים אחרים, הצליחו לשרוד תמיד בניסי ניסים.

מאמה נתפסה מלאת עוצמת, אצילות ואומץ, שנבעו בתוך התגברות בדבר קשיים. הזו נודעה נועזת וחסרת פחד. אחת בלבד, כשהיא באופן מיידי היתה מבוגרת, פורץ בסיבת את הדירה אל דירתה, הפיל בו על גבי האיזור ודרש הוצאה כספית. מאמה התעשתה בזמן קצר, הושיטה לקבלן מעט הוצאה כספית, הציעה לקבלן לשתות אתר ולוותה את הפעילות החוצה.

האף האתגרים הנבדלים המטופלות או המטופלים התמודדה מאמה, שמחת הסביבה לה האירה את חייה. תיק פלילי העור לה שימש מתפעל מוצהר בממתקים לחלק לצעירים, ותמיד יכולת לחפש אחר על גבי פנייה חיוך לוהט מדי. מאמה חיה או שמא הגיעם לגיל 101, ועיניה זהרו בניצוץ ותעוזה השייך ילדה.

למעשה כילדה יכולתי להבין שמאמה זו אישה בעלת אופי נפלא ובעלת כוחות מצמידים, אבל איך שהכי בלט לדעתי אצל סבתא, שיש הידיים בשבילה. כשהייתי לא גדולה, הייתי מעסיקה את כל ידיה של סבתא ומתפעלת מהסדקים והקמטים השונים. לרוב מקרים אני בהחלט חושבת מאיפה יגיעו מידי לרוב קמטים לידיים השייך סבתא. הידיים הקמוטות אילו קרנו; הנישות שיש חמימות ורכות והיו מקבלות את ידי באהבה.

כשגדלתי ולמדתי פחות יותר מכך על אודות חייה השייך מאמה, התחלתי לחוש יותר מזה כמעט כל בליטה ושקע בידיה. גיליתי בכול קמט יש עלינו סיפור, ולכל קפל אחוז. שימשו קמטים שסיפרו לגבי קליעת הבצק לחלות של שבת, ולכן הדלקה אוהבת ששייך ל נרות שבת קודש במרבית ערב שבת.

היוו קמטים שהעידו על אימת המעצר הנקרא סבתא תוך כדי הנאצים, לכן התנסויותיה במחנה הפליטים המפורסם – גור, בצרפת.


היו קמטים שסיפרו על מכתבי האהבה המיוחדים שמאמה סיכום לבעלה, כשהיה כלוא במחנה כפייה בחלקה הכבוש הנקרא צרפת, מכתבים מוצלחים שאולי אנחנו שומרים או שמא הזמן.

קמטים שנוצרו מבחישה אוהבת בסירי מזון בולטים ליתומים יהודיים בביתו זאטוטים הצרפתי המתקיימות מטעם ה-OSE, וקמטים ששמרו את אותה כאב חיבוקם וניחומם מטעם זה ילדים חסרי הורים האחראים בצרפת הכבושה אפשרות הנאצים.


כמה עולה ספר תורה קמטים שסיפרו בעניין הנס מטעם זכתה לחבוק תם מהמדה גמר תינוקות משל עצמה, למקום זו גם חיכתה זמן רב מידי – 15 שנות לחתונה. משמעות שהיו גם כן קמטים שסיפרו על גבי הפחד והאומץ להגן ולהסתיר את כל תינוקותיה היקרים ממלתעות הרשע הנאציות. ולסיום הקמטים שדיברו כמו כן על חיבוקו של כל אחד מנכדיה וניניה האהובים.

לך מהקמטים הרבים בידיה השייך סבתא שימש סיפור מושלם מפתח. החלק שלהם דיברו על חיבה וצחוק, שונים אודות כאב, התמודדות, יגון, הישרדות ותקווה. לידיה שהיא מאמה נקרא זוהר עדין, הן שימשו קמוטות ויפות. העוזרות האירו באור שנולד מעבודה מסובכת, התמדה ואמונה חזק.

הפעם האחרונה בו אחזתי בידיה היקרות ששייך ל סבתא, הייתה ממש לקראת מסוג נשמה את אותו נשימתה האחרונה בגיל 101. ידיה השייך מאמה גם להטו, ואני וכולי צריכה להבין בחמימות שהן העבירו. ידיים הנ”ל, בעלי קמטיהן המיוחדים, שכל אחד 10 סיפור משתנה, העבירו מעט יותר מחמימות. ידיים אלה שאחזו בשלי, העבירו את אש האמונה הנצחית מנשמתה הקדושה הנקרא סבתי לדורות הבאים אותה.