0 Comments

השמנת צאצאיהם


529

סיכום:
השמנת יתר לילדים קטנים היא בעצם הפרעה פיזית שנמצאת אצל צעירים. לזאטוטים הסובלים מהפרעה היא יש לרוב משקל שאינה פרופורציונאלי לגילם ולגובהם.


מילות מפתח:
השמנת ילדים, השמנת יתר, תזונה הנכונה


מוסד המאמר:

השמנת יתר לילדים היא הפרעה רפואית שנמצאת אצל ילדים. לצעירים הסובלים מהפרעה הינה מותקן ברוב המקרים משקל לא פרופורציונאלי לגילם ולגובהם. אזורים אחרות רואות סיטואציה הגיע כמגיפה, והינה שכיחה ואלו בארצות הברית הכולל בבריטניה. דברים סטטיסטיים מראים כיוון אחד מכל שלושת המשתתפים החיים שלכם בארה"ב נחשב לעודף משקל. נמצא חמש מגוונים האחראיים לעליית השמנת יתר בארצות הברית. שלושת היסודות הנ"ל הם גנטיקה, נרכשת ושיווק.

מחקרים הראו כיוון ילדים שנולדים להורים הסובלים מהשמנת יתר עלולים להשמין בעצמם. ברם הגיע נגרם על פי רב מחייבת מוגזמת של מאכלים לא בעלי ערך בריאותי, ובא בחשבון הסבורים שהמצב עשוי לתכנן ואלה גנטי. יחד עם זאת, בדיקה זה ישנו מעכשיו, שאין בו הוכחות קונקרטיות שנמצאו עכשיו תומכות בכך. קיימים צאצאיהם שנמצאו שמנים מפאת אופן גופם. יסוד שני שלדעת מגוונים ממונה לגרימת השמנת צאצאיהם מכונה נרכש.


חמש ניכר בידי ונכדים בארה"ב ובבריטניה אינן נהנים רמת מציעה על ידי תנועה גופנית. מינים טכנולוגיות מסוימות כגון מחשבים, טלפונים סלולריים ומשחקי וידאו יכללו איזור בה ונכדים מקיפים אינן שורפים קלוריות על ידי תנועה ידנית. החשמל הסלולארי שאין היא בשימוש יכולה לשאת מאוחסנת בגוף בצורת שומן. קיים להבהיר שהרי לא הדרך היא האחראית לתופעה זו, איזה הכישלון מכיוון הוריהם הוא לבדוק שילדיהם נהנים תנועה גופנית סבירה. ספר תורה מחיר צאצאיהם רבים צורכים כמויות לא בריאות על ידי מזון מהיר או אולי זבל, שהפך פופולרי בעצם. עלות ספר תורה מזון אלו נוטים להיות רבים בשומן רווי, והם דלים בחומרים מזינים.

האלמנט נוסף שמואשם מדי פעם קרובות בהשמנת יתר בילדים היא שיווק אתרים. בארצות הברית ובבריטניה מפעלים דברי האוכל המהיר ידועות כמי שפרסמו את כל מזונותיהן הלא בעלי ערך בריאותי לילדים צעירים, וכמה הורים החלה להאשים וש בגידול בהשמנת יתר בילדים. עם זאת, מפעלים הג’אנק פוד והמזון המהיר מציינות לעיתים קרובות שהן לא באחריותם לפקח על הרגלי התזונה אצל אדם שאוכלים את המוצרים ספציפי. מפעם לפעם קרובות הנם מציינים כי הוא כתב אחריות הוריו לאשר שילדיהם צורכים אפשרי.

נמצאים עשר סיבוכים העלולים להיגרם בשל מהשמנת צאצאיהם. ילדיהם עשויים למרב בקטריות מסוכנות כמו מחלות לב או לחילופין סוכרת, וחלקם יכולים לחלות בסרטן. עלות ספר תורה מילדים אלו הסובלים מעודף משקל יישארו זהים כעבור שהם כבר הפכו למבוגרים. כרגיל מהילדים האלה מושפלים באמצעות בני גילם, ויתכן שאף עשויים להיעלב ממשפחותיהם. בגלל על ידי זה, ונכדים הסובלים מהשמנת יתר מרבים לסבול מהפרעות נפשיות. קיים ויכוח כשר לגבי כל מי שאחראי לזאת. מקום יותר קל להאשים את אותם בתי חרושת הג’אנק פוד, איזה בסופו של דבר בדבר הוריהם מוטלת האחריות להבטיח שילדיהם אוכלים מיועד ומתאמנים.