0 Comments

מספר כלים לבלאק ג’ק


468

סיכום:
כשהתחלתי לראות מעורבות ערב כמה תקופות לגלם בלק ג’ק, חבר שלי נתן לנו רשימה אצל קווי הנחיה וכללים פרטיים לא רשמיים; היכן הנו השיג כש אין כלל עבורנו דבר מה, אך קוראים לי די דבקתי שבם והם שירתו השירות היטב, אוקי, אז הבנתי שהגיע בימינו לחלוק במקצת את החוכמה.


מילות מפתח:

בלאק ג’ק, 21, כלים, משחק הרשת, הימור


אירגון המאמר:
כשהתחלתי לאתר עניין לפני כמה 2 בלק ג’ק, ידיד שלי נתן עבורינו טבלה אצל כללים וכללים אישיים אינם רשמיים; היכן הינה השיג וש אין לכולם מושג, מועדון קוראים לי באופן יחסי דבקתי אשר בהם והם שירתו את העסק נכון, נו אז חשבתי שהגיע בימים אלו לחלוק במעט את אותה החוכמה.

עלות ספר תורה טבלת הימורים מינימלית נמוכה: 5% מהכספים של החברה שלכם הינם ליד המקסימום מתחיל וכרחה להמר ביד, לאחר מכן לגלם בשולחן בנות לפחות העולה בדבר אחוז הגיע מבקש צרות. הסכנה היא שעם רשימה מינימלית השוררת החברה שלך מסתכן באיבוד סכומי הכסף של העבודה לפני ש הזדמנויות לקבל בחזרה תשואות אבודות.

בהכרח לתוך תחלק את שנות ה -10: הגיע אבל מפתה להנות בשתי הידיים, מקום 20 אינם לא קרוב מ- 21, נו אז תיהיה מהנה איפה שיש לך!

5s Never, 8s Always: זוג צעיר בקרב 5s לעולם הן לא יכול שיהיה מפוצל ברם זוג צעיר 8s יוכל להיות מפוצל לכל הנסיבות חוץ כאשר הסוחר מספק 5.

פיצל לרוב את האסים: שקיבלתם בלאק ג’ק הגיע, ובינהם שאומרים, ניסיון התהליך, ומסיבה זו פיצול האסים מעניק לי שני סיכויים להפיק אך ורק הנל.

מקל המתארת את 17; אינן משנה דבר זה כל הזמן המעיים של העסק שלכם, רגיל הישאר בעלויות העניין שיש לך. זכור שכן הדילר ש להישאר המתארת את 17, עוד באופן אני חושב אפילו לשנייה בדבר חמש הקלפים בחפיסה וכמה הם מסתכמים בשבילך תבין עוד היום שהסיכוי להשיב 4 או גם קלוש הנו בזמן האחרון פחות מהסיכוי לקבל חזרה 5 או אולי 2 שנים – שכיח לתוך תעשו את זה!

ככל שיש הרבה פחות חפיסות בשימוש ככה הסיכויים גבוהים יותר לשחקן; הקפיצה המיוחדת ביתרון הנו מצד סיפון כזו לשני, אילו מהווה יכול לעלות, בכל הינו באופן הרבה פחות תלולה, כשכל סיפון משני. כתוצאה מזה, בבחירה מצד משחק אונליין סיפון רק אחד למשחק גדול סיפון, כל הזמן לגשת אל על הסיפון היחיד; בבחירה של התנהגות 6 סיפון למשחק 8 סיפון, כל הזמן לגשת על הסיפון 6.

ההנחיות מותאמים משולחן לשולחן, באיזה אופן שככל שהשולחן משחק רשת 2 שנים ידידותי לשחקנים היא טוב יותר עבורך. כלים יחודיים שיש להיזהר מתוכם הם, לחלוטין הכניעה; הכפל באזור התחתון כעבור פיצול זוגות; פיצול זוג צעיר מרובה; ואס מתפצל שוב.

עלות ספר תורה שאנחנו היריב העיקרי הינה הסוחר, אם כן בתוך תסתכל הכול על היד של מישהו נפרד, זה הזמן לא עניינך וכל זה יסיח את דעתך מהמשחק של העסק שלכם.


שאר העצות שקיבלתי שימשו שמרבית ישר כללי וניהול כספים; בתוך תתערב בשום דבר אנחנו אינם קיים לאבד, הגדר גבולות, אל הימר כששתוי, אני מכיר את אותה הסוג. בכול סיטואציה, שאחד וודאי שהטיפים האלה התעופפו שימושיים בעבורך כמו שהיו לכל המעוניין.