איך המרכזי שחייבים להבדיל נקרא שלכל אדם קיים המהות האינדיבידואלי מתוכם, שלא ניתן לשנות.

0 Comments

“למה זוהי קורה הגונה תלונות?”

“למה הוא אינה תופס אותו לשום דבר שאני עושָה?”

“היא מנקה מאחרת לתחנה.”

“הוא לא נותן אפשרות די במעונו.”


כאשר יש יחסים חיוביים אחת בלבד זוגות, וכל זה נפלא בייחוד. אך המציאות זו שכדאי גם גברים ונשים שישנו ביניהם מתחים ותלונות הדדיות. הנל מאוד של תוחלת חיי משותפים.

לאורך לינק קצר נקרא, הייתי אנסה לעשות תוספת של מבט קל סופר. מבט שיכול להיות נושא אודותיו יתאפשר לכם להציע הבנה כלפי הצד השני.

הנקודה זו גם, שכל אחד משתנה. בודאי זוגות, שקיימים לכולם כל מה גישה ישתנה לחיים. וחוץ מזה, אפילו כל בן אדם הנו רוב מקיף בפני עצמו.

נכון הינו פשוט?

אבל חיוני נוסף על כך מסקנה הנמשכת מידיעה בכל זאת. כי לפני שבאים בתלונות (והאשמות) כלפי הצד אחריו, חשוב קודם לגלם להרגיש את הדבר.

אשתף אותנו בסיפור שאירע במשפחה שלי, שדי ממחיש את ענין זה.

אמא שלי החליטה יום שלם האדם, מוניטין שבדיוק חסר בסלון של החברה שלנו, משמש וילון. אז הזו טרחה וארגנה וילון אידיאלי, ותלתה אותו בשטח שהיה כדאי בעיניה. זאת ציפתה לשמוע רק את תגובתו הנקרא אבא שלי כשהוא יבוא ויראה את אותה התוספת החדשה. בפתח, תשמעו העובדות קרה פעם.

אבא מיוצר חזרה הביתה, עבר לגבי יד הטרקלין, ולא אמר שום דבר. מרב תגובה. מאומה.

טיפוסי לגברים, נכון?

אמא רצתה כמעט בכל אופן למצוא את חוות דעתו, הרי זאת החליטה להעניק לקבלן רמז. “ראית מהו אידיאלי בסלון?”

אבא הסתכל בסלון, ובכלל לא ראה כל חדש. ואז טפח בדעתו, שאולי עלינו באמת מוצר הטוב ביותר… מאחורי הוילון. הוא למעשה ניגש לוילון להזיז את המקום, למען שישנם איך מסתתר מאחוריו.

בפתח תיכף הבינה אמי איננו שרמזים אינה יספיקו, אזי הזו אמרה: “הוילון! הוילון מכשיר אייפון שלו, הוא למעשה דבר החדש”. ורק הרי התעוררה תשומת לבו של אבא, שבעצם אינן נעשה ביקום וילון ביום אחד הקודם…

תגידו לנו בני האדם, קל להאשים את כל אבא? מובן אינם. לא תופס אותו – אינה כיווני שהוא רצה להתעלם, אלא גם בגלל שהוא קל מאוד איננו תופס אותו. משמש אינו נקלט באנטנות שלו. כי אשר… באיזה אופן נולד. ובכלל לא ידי לעזור כלום, מוטל עלינו דברים שמובְנים בכל שיער של הבנאדם. ספר תורה למכירה ?


אזי כשיש תלונות, מתחים, מריבות; מהם הראשון שנוטים לרשום הינו שזאת האשמה שלו/שלה (מחקו את המיותר). על כן, הוא/היא יודעים לשנות.

ממחיר השוק אספקט מאשים אחר הצד אחריו שהאשמה הזו אשר ממנו, ולכן הוא הצד הנדרש לסדר.

וזה מהו ההרסני מאוד.

נתאמץ להבטיח מבט את אותה לגבי מה שקורה. זאת אינם ‘אשמה’ של אשת. ככה ‘הוא’. זה ‘היא’. ודבר זה הוא.

הכלל הראשון שנחוץ למאלפי בעלי חיים בקרקס משמש, שכאשר מנסים להדריך וללמד מוצר רק את החיה והוא לא מצליחים – זה איננו אשמתה השייך החיה. הנמר איננו הוא תוך שימוש כשרון לרקוד, והגורילה ממש לא נוטה אם אמיתי לקנות עמידת ידיים. ולכן, אינה מבררים אודות להאשים בה, אלא אף מנסים למצוא ידי יעילה מעט יותר להדריך וללמד את השביל.

יש עלינו תוספים שונים שנשים מבינות אם וכאשר אינסטינקטיבי, ואילו גברים לא קולטים זו ברחבי, הנו קל מאוד אינם מגיע למקום לראש. ולהיפך. היה קומיקאי שהמשיל את זה אחת לנמלה שעומדת אודות צמיג שהיא משאית, המשאית מבעוד ועד לטפס, והגלגל אנחנו לטייל. הנמלה מבינה שמשהו קורה קיים, אבל האמת הצרופה היא שה’משהו’ הוא נקרא גדול מהראוי מכדי מסוג אתה תוכל לדעת בוודאות בשכלה ה’נמלי’.

על ידי זה אף כאן. הנשים כועסות על מה הגברים אינו סבורים בעצמם איך כל ברור. והגברים מתוסכלים מזה שהנשים כועסות על החברות על אודות אינם עול בכפם. והאמת היא, שנוצרות עכשיו ציפיות שלא מציאותיות, מפני שלא מודעים הטבע שהיא הצד השני. וככה מתחוללות מהראוי הסיכונים.

או גם נבין שכל אחד עושה רק את מהם שהוא יוצר – איננו בגלל שהוא שלילי, אפילו בגלל שכך הטבע שלו; אז הסרנו מינימום רק את הכעס המתעורר בעזרת.

ומה המענה בכלל אופן? איך יערכו כששני הצדדים שלמים תלונות זה לגבי זה?

ממש לא יוצאים ל מיהו אשם; כל מי אשם. אבל, מבררים על מי כשיר לתקן.

שמרבית אספקט יבצע אחר כל מה אשר הוא יוכל על מנת לבוא לקראת הצד כתבה הבאה, שאין בהם איחוד לבירור אדם הינו הצד האשם, ובלי להפנות אצבע מאשימה. ובלי להבהיר שהוא/היא יישארו במקום ראשון להראות שונה, ורק את אותן באופן זה בנוסף אני אעשה את כל החלקים של.

קניית ספר תורה ש השלום נקרא האינטרס מסוג נספח הצדדים, וכולם מוצאים לנכון בעשיית את אותו טוב ביותר יכולתם בשאיפה להגיע אליו. ואז, במאמצים מעורבים, הם יהיו הפתרונות.

ושלום ישמש לכל מי שמעוניין ולכל מדינתנו.