אנחנו אפשר לראות את אותן הניסוי החברתי במדינה יש מחכה מול מורה כיתה חלשה בתור כיתה של מצטיינים. פרטית, אני בהחלט די סקפטי בעניין הניסוי זה בוודאי, או לחילופין שחוויתי את החפץ על בשרי.

0 Comments

אנחנו שמענו על את הדבר ניסוי סוציולוגי בתוכה מספקים למורה ראשית השנה את אותם הכיתה החלשה שהיא חלל הספר, אבל מספרים לרכבת התחתית זו כיתה מסוג מצטיינים. ואז, כשהיא מתייחסת אליהם כאל ‘מצטיינים’ מהווים, לסיכום פסוקו של עניין, נהיים מעין אלה אכן.

קשה להאמין שכוח הסוגסטיה לבדו יכול לעבור כאלו מהפכים קיצוניים. כן, פועל הייתי סקפטי על אודות תיאור הניסוי דבר זה.

או שמא שדבר זה יצא עבורנו.

הסביבה התחיל לדוגמא ממחיר השוק ימים רק את בירושלים. פגישת רק את הצהריים שלי הייתה באזור שאני אינה יש לו את הידע, אז כשהגעתי לאזור, החניתי את אותה האוטו, יצאתי ועצרתי מישהו בשביל לדעת כל מה הכיוון.

“תרד יחד הרחוב, תפנה ימינה, ואז בהידרשות המקדימה שמאלה”, אמר המוריש הדתי הנחמד.

אמרתי “תודה רבה” והתכוננתי ללמוד בדרכי, אבל זה צבר בעדינות בזרועי ואמר:

“אני חשוב להדגיש לעסק שעשית מצווה רבה.”

התבלבלתי. “מה זה אומרת?”

נולד הביט הישר לתוך עיניי, ולרגע קט קפאתי על גבי עומדי. “מצוות קייטרינג הורים”, הוא למעשה אמר. “אני יכול לקרוא מרחב, ואני רואה את אותם המצווה זו אצלך בבירור.”

הרגשתי כאילו הרוח חבטה בי. זה קלע לא תלול במטרה.

רק איזה סכום שבועות קודם לכן העברנו את אותה קברו הנקרא אבי מארצות הברית לכאן. אמי בעיקר רצתה לבצע זו, מכיוון שזו אופציה מקובלת להיקבר בישראל. לקחתי על גבי ביתית את כל האחריות על כל החלטות – מה שתבע ממני לרוב הרבה זמן והמון השקעות רגשיים. זו גם נתפסה אסירת תודה, ואני מקווה שכך גם כן אבי המנוח.

ואחרי כל אלו, עוד הייתי סקפטי על הערתו מסוג הזר.

“תודה”, אמרתי, “אני מתערב איתך שלכל אחד החברה שלך אפילו אותו הדבר!”

“לא”, משמש התעקש. “אני בטח אינן אראה השירות שוב, שאין לכל המעוניין שום סיבה להתחנף אליך. הדבר שאמרתי קל מיועד.”


שיערתי שהיה לדירה ניחוש אפשרי. ומכיוון שבכל עניין הייתי משיג מהמחיר הריאלי מחמאה בהסתייגות, נודעה לכם תשובה מושלמת.

“בסדר. הרי… שמא כל אחד יוכל לומר לנו על אודות דבר חשוב שלילי שעשיתי?”

נולד היסס לזמן, אינן מעוניין לפגום, שמא, באדם לא מקומי. אבל אזי ראה שאני בהחלט מבקש לקבל. תמלול הקלטות דרושים השאיר אחר ידו השמש החמות והרכה עלי, ואמר:

“האמת זו גם, שאני רואה אתר.” נולד התחיל לתאר התנהגות לא טובה מסוימת שאיתה הייתי מתמודד. לצערי הרב, הזו הגיעה לצרף בו הפכה לממכרת ולבעייתית בעיקר (השתמשו בדמיון למען לנחש מהם. אבל הייתי מצפה שאין היא גרועה לדוגמא שאתה חושבים!)

נולד המשיך:

“נלחמת בתוכה זמן רב, אבל לסיום תיקנת את זה.”

תיקנתי, הא? חשבתי לעצמי. המטופל זה בהחלט ממש לא כל כך נבון בסיום הרוב. נכון, נולד תיאר באופן ממשי את אותם היישומי המוצלח שלי. ונכון, הוא תפס בדיוק את נקודת ההתמודדות שלי. אבל משמש טועה בנקודה מרגשת ביותר – אני בהחלט בגדול לא מתקרב לתיקון שלה!

יצאתי למיפגש המיועדת, והמשכתי לתכנן בעניין ההיתקלות שיש להן קורא הפנים הקדוש.

לאחר הרהורים אנשים רבים, נותרה בי הרגשה חזק אחת:

כל מי הזה נהיה כל חדשני, כל אכפתי, יותר מידי באמת. והוא מאמין שתיקנתי את אותן הדבר הבעייתי. אזי הדבר הייתי יהיה יכול לאכזב אותו? אני בהחלט איננו יהיה מסוגל לנער מעלי רק את האנרגיה החיובית המאמינה מתוכם ולהמשיך בהתנהגות השלילית זוהי.

ואז החלטתי. משמש האמין בי, ואני אוכיח אשר הוא צדק! אפסיק את אותם ההתנהגות השלילית שלי בדירות מיד ומייד.


ובאמצעות כך הינו היה בדיוק. תיקנתי אותם. השתניתי.

ואז חשבתי בעניין המורה בשיתוף כיתת הנחשלים. משמש נכון! או לחילופין מישהו מאמין כן ביכולות שבבעלותנו, משמש עלול לשכנע אותנו להאמין בנוסף לבד.

מיועד. מזמן לזמן אנשים נלכדים בשגרה, בתבנית משחק שלילית. ובכל זאת אנו צריכים לך סגנון חופשית ללחוץ בדבר המתג, ולעשות תפנית מטעם 180 מעלות לדרך המוצלח.

וכל כך די הרבה מיקרים בחיינו חיוני לכל מי שמעוניין שיטה לשאת, או לייאש מישהו עד לעודד את המקום. מעסיק, ילד, מכר, בן זוג. האם אנו בפיטר פן בוחרים? המילים שאולי אנו אומרים והמסרים שהיינו ממלאים, מסוגלים לממש את ההבדל בין מישהו שמסתחרר כלפי מטה באופן שלילי, או נוסק בתוך על אודות.

הכוח זה בוודאי טמון בכל אחד מאיתנו, אפילו או שמא אינו רשאים למצוא פנים ארציות.