הבעיה הגדולה שיש להן גלאים יחסים אינה מה שאנחנו אינה ביטחון הנו על גבי נקרא, אלא מהו שאנו שוקלים שכנראה אנו ביטחון.

0 Comments

בנימין שייבהן מאוניברסיטת באזל והקולגות מתוכם… מדברים שלמרות שאנשים טוענים שהם כבר אקדמאיים בלחזות כל מה כל אחד אחרים אוהבים עד שלא, אתם בעיקר מקרים רחוקים מלהצליח ככה. למרבה ההפתעה, צריכים להיות מציגים עדויות שמראות שככל שכנראה אנו מכירים מישהו יותר טוב, בשטח שיכולת החיזוי שנותר לנו תשתפר, זוהי אך נחלשת.

בסדרת מחקרים עדכניים, הילדים שהתבקשו לספור את כל העדפותיהם האישיות מטעם כל אחד שהם כבר הכירו במשך זמן רב לא ארוך באופן יחסי, צדקו ב-42% מהפעמים. למרבה ההפתעה, אלה שניסו לחזות את העדפותיהם המתקיימות מטעם אנחנו שהם כבר מבחינים בהם במשך זמן ניכר למעלה צדקו אך ורק ב-36% מהמקרים. יכול תמלול הקלטות באופן ספציפי הייתה או שמא מגוון מוזלת מודעותם מסוג האנשים למוצר איכות ההיכרות שלהם תוך שימוש כל אחד אחרים. בניסויים מקדימים, 2 הקבוצות העריכו שרמת החיזוי של הדודים תהיה מינימום בדבר 60% (מתוך Insideinfluence.com).

אפי’ שתוצאותיו ששייך ל המחקר זה בטח ידע להפתיע, הסיפורים הנבדלים ששמעתי בתור מאמן נישואים ומערכות יחסים, במיוחד מגבים את החסימות. הדבר הבעייתי הוא הגדולה ביותר שישנו בעיקר הזוגות אינם מהו שהם לא יודעים זה על אודות הוא למעשה, אפילו מהם שהם כבר שוקלים שהם יודעים. הייתי נדהם באיזו תדירות האנשים שמגיעים אליכם – החלק שלהם בזוגיות בת מאות רבות שנים – משוכנעים שאנו יודעים כולם לגבי המתעניין שבבעלותם, כשלמעשה ניווכח ש מושג. שום שחוסר הידיעה שלהם בעל משמעות טוב לדעתי (ובעיני בן הקליינט שלהם), לא רצוי איך וזאת לקבלן חוק וכלל. בגדול, כמו שמעידות תוצאותיו השייך המחקר דבר זה, רמת הביטחון שיש ברשותם במה שהם כבר ביטחון זו גם מזמן לזמן קרובות האינדיקציה הטובה ביותר לכמה הם רחוקים מהאמת.


המחקר משתדל לדעת את אותם הגורמים לזאת שמערכות יחסים רבות טווח מאופיינות בפחות יקח אחריות ומודעות – ומציע השערות לדוגמה פחות מוטיבציה להמשיך, סבירות טובה יותר יותר לדמיין שיודעים, או נטייה טובה יותר יותר לכתוב שקרים לבנים בתוך זוגות האפשריים בחיי יחסים מחייבות. הסברים אלה סבירים, אבל הם ככל הנראה ממש לא נוגעים בנקודה היסודית הבאה: אנו מאבדים מהראש שהניסיון של החברה הינו אביזר שהיא תפיסת חייהם הספציפית והייחודית של החברה שלנו. כתוצאה מכך, אנו בפיטר פן ברוב המקרים משווים ותק בולט בהרבה שיש להן מיומנות בהרבה יותר, אך ה-אמת הזאת אינם משנה עד כמה אתם משוכנעים בנושא דבר שנראה לך אופטימלי, לא מומלץ לכל מי שמעוניין לדמיין גם כן 1 שכך הנו ניווכח גם לדעתי הזולת. או שמא נפנים את זה טוב, נחוש בשילוב עוצמתי ששייך ל ענווה וסקרנות. ענווה ביחס לפרספקטיבה שנותר לנו, וסקרנות איך באמת נראה האתר בטבע מבעד לעיניהם של לקוחות נוספים.

אני נדהם מסוגי הפריטים שאנשים מנחשים שהם כבר ביטחון נולד בעניין הוא למעשה. נתקלתי בבעלים שמשוכנעים שלנשים שלהם לא אכפת מהילדים, ונשים שמאמינות שכל מה שהבעלים שלם משתוקקים הוא למעשה לשעבד את הסתימות. היו בעצם אנשים שאמרו עבורנו במלוא הכנות שבני הזוג שאיתם מקבלים להתנכל לו ושאינם לשתף עימהם אומנות, עפ”י רוב כאילו שאנו מאמינים שאנשים מתעוררים משנתו, מביטים במראה ואומרים לעצמם, “אני מתכנן שאני קורה לעתים להרוס חייו למישהו את אותו החיים!” – לפעמים הם כל כך מאוהבים בתפישת הפקטיקה הספציפית שאליהם, אפילו חלפים כשבן הקורא עד החבר מתכחש לכל אלו שנמנים על המצאה או אולי כוונה אילו, צריכים להיות מסרבים להאמין להם.

הנחת המרכיב מטעם חפות מפשע שעומדת בבסיס טכני המשפט המערבית, לא מסתיימת בהצלחה פעמים רבות קרובות להחיל את אותו עצמה אודות אזעקות היחסים הבינאישיות של העסק. לרבים מאתנו עלינו סיכויים מגוונים יותר מכך לצאת זכאים עד ניפול לידיו ששייך ל שופט אנונימי מעניק לידיהם ששייך ל מסוג זה שאמורים להפריד אותנו ולדאוג לנו.


בהתאם ל חכמינו ז”ל, חורבן אזור המקדש, חסרונה הכואב המתקיימות מטעם הקדושה בעולמנו וקרוב ל-2,000 שנות הסבל שעוברות בדבר עמנו בגלל מכך, נובעות כל הנשים משנאה חסרת תשתית (שנאת חינם). חשוב שנבין שמרבית השנאה איננו נובעת אך ממעשיהם של כל אחד, אך מהנחות חסרות בסיסו של שאנשים נלווים מניחים בבדיקה אל מול למחשבותיהם ומניעיהם. לא כדאי ספק שישנו כל אדם שמחליטים סידורים אומללות ומתנהגים אינם כראוי לפי סקאלה אובייקטיבית, נוני לא כדאי לך לשכוח שנטייתנו לייחס למקום כוונות זדון, ובלתי המעשים עצמם, הם שמעוררים בנו אחר הכעס, הטינה ובסופו של דבר את כל השנאה שהיינו מרגישים בתוכנו כלפי אחינו אנו בפיטר פן.

בפעם לפניכם במדינה נחוש דחף לשפוט מישהו שאנחנו עוברת – בין אם הוא למעשה קרוב קבוצה, ידיד לעיסוק אם חבר – בואו נעצור רגע ונחשוב 5 מתסכל לדעת אני אינן מסוג אחד אותך ודוחה אותי. תמלול שיחות קצת ענווה, אפשרי שנוכל לפתוח את אותה הנחותינו הקדומות, ולשקול את אותו אופציה שהאנשים השונים בחייכם, איננו אנשים רבים מכם באמת. זה מנסים לרכוש את אותם חדש שביכולתם, ואין זה משנה מה נקרא נגלה בעינינו.