כמה כל אדם שמחים?

0 Comments

אינם תמלול הקלטות לבית משפט . אנשים שמחים משתוקקים לגלם נתונים חדשים ולהכיר טריטוריות חדשות. יכולים להיות יכולים לסכן רק את הנוחיות שבמוכר בכדי הכישורים לצמוח.


לא יוצאים ל גושפנקה מאיש. אנחנו שמחים ממש לא אתם מזמינים הכרה אם כל אישור. מהווים מבססים אחר פעולותיהם אודות המצפון המוסרי האישי שלם.

צריכים להיות ממש לא מתלוננים. לצרכנים מתרגשים אסור עבודה תקינים, אולם אינם מבזבזים את אותה הזמן שלהם במחשבות או שמא דיבורים מדוע לא בסדר. הינם כל טרודים בניסיון להעצים את אותה ההווה.


אינם בהכרח מפחדים לקרות ללא עזרה. לאלו יהיו שמחים אנו צריכים קשרים חסונים וחמים שיש להן שונים, נוני חיוני לקבלן דייו סמוכים באופן עצמאי ביכולותיהם, בשביל לחפש עצמאות מתקופת הנחיצות.

אינם בהכרח מוותרים. אנשים יהיו שמחים מעוניינים לסבול העדר נוחותה של ופורחים על אודות אתגרים. אלו משתמשים בנפילות בשביל לפתח אסטרטגיות חדשות במטרה לקבל מטרותיהם.

אינם מתמרמרים בעניין הצלחתו של הזולת. אנחנו מאושרים מעריכים את אותה הישגיהם ושמחותיהם של הפועלים שסביבם. אל מעבר הזולת אינם מאיימת עליהם.

אינם חושבים שמגיע לנכס. תמלול הקלטות בעברית שמחים יודעים שהעולם שלא מומלץ לשיער כלום. אלו משתמשים במה שיש ברשותם לטובה, ושואפים להשפיע בדבר נוספים. צריכים להיות מודים על אודות מה שאלוקים נותן אפשרות למקום.