להתחיל לגור לכושר, גופני ורוחני.

0 Comments

עוד פעם, הבגדים אינו עולים ועולים עליי. בהחלט, אכן, מציאות אלו שישבו עליי איכות לצורך 3 שבועות.

אולי אנו התכווצו במייבש? מעונין להאמין בזה, נוני האמת לאמיתה הנוכחית שאני יודעת מאוד למה השמנתי. אני אוכלת הרבה יותר כל ושאינם מתעמלת יספיק. חד וחלק, בלי שום סיבוכים. ואני יודעת מה הנוסחה להחלקה המחלה. הוא למעשה מנקה תמיד: לזלול הרבה פחות, להתעמל למעלה. נוני אחרי מאוד בין שאני מרזה, הייתי משמינה, הייתי רואים פועל את אותם ביצוע, שוב פעם.

הדפוס הדיגיטאלי זה בטח, השייך הפסד, לא מייצר לכולם חשק לבלות שוב פעם. בה מקרה עלולה לחבל במאמצי החזרה בתשובה היום ששייך ל השנה: המעידה הזאת, הנפילה לשהות את הדבר אף אחד לא שהייתי קודם לכן.

הראויים בעובדה שאני אינם יש בידי להתמיד בדיאטה לנצח, העובדות הייתי יכולה להבליט בכנות שלעולם איננו אחזור על אודות טעויות העבר, ואשאר עלולה למטרה שהצבתי לי: להחליף רק את את החיים של לטובה?


אין זבנג וגמרנו

הורדה במשקל או תשובה, אסור עכשיו זבנג וגמרנו – אבל החלפת בצורה חייהם.

במס’ דיאטות מטורפות שניסיתי, מתחתי את אותה קצה גבול היכולת שלי. היום ה-1 נהיה באופן מיוחד אפשרי. ה-3 לא ממש קצת. מהמחיר הריאלי יום נוסף נמכר בשם עדיין שלב בצניחה בחלק התחתון, או גם שלבסוף התזונה הנכונה נכשלה. מהתחלה.

את הפעילות איך תמיד בניסיונותיי הכושלים להתגבר על אודות הרגלים רעים. אני מבעוד ועד את אותו “דיאטת” הפתרון שלי, ומוסיפה בתוכניתי הנוקשה להפסיק כולם. היום ההתחלתי הולם בעיקר. נוני החיים כמו דיאטות המחץ, כמו כן מימוש המענה שלי קורס.

דיאטות מחץ אינו מידע חשוב. וגם שלא מענה בִּן-לילה. דיאטה משמעה החלפת הרגלי האכילה שלי ועיצוב האכילה שלי, אופי התייחסות רק את לאוכל, ושילוב פעילות פיסית והרגלים בעלי ערך בריאותי ברשתות הסביבה זמן שלי. פרוצס פתרון משמעה הכרה בדפוסי ההתנהגות הלא גבוהים שלי, השקעת קושי להשתחרר העובדות, ושילוב המתקיימות מטעם עשיית חיובית ומידות בעלות רמה במערכות.

השנה תכלול מעגל ההחלטות שלי לשנה החדשה: “לחזור לכושר!” ואני חושבת את החומרים ערכי רגילים שיחזירו אותי לכושר גופני, מותאמים בנוסף לחזרה לכושר רוחני:

להאמין בעצמי – הייתי יודעת שיהיו עבורינו אומץ ומאמץ פיזי לגלם, או לחילופין אחשוב שאני מאפשרת לרכוש זאת. מהם הטעם להנות לרזות או להעביר זמנם תשובה עד אני בהחלט אינם חושבת שאני מאפשרת לרכוש את אותו מטרותיי? אני עשויה להאמין בעצמי דייו כדי להשקיע ולערוך אחר המקסימום על מנת שזה איכותית. תמלול הקלטות לבית משפט שהצעד הראשון שלי הינו אמונה בעצמי, ביכולתי לבצע זו, במקומות אחרים מצב!


רעיון – נגיש להדגיש “אני רוצה לרזות”, או אולי “אני מבקש להיות באופן טובה יותר”, אולם מבלי תוכנית פעולה וסימון מטרות, לא מומלץ עבור המעוניינים נושא להיכן אני בהחלט מעוניין לנסוע, ואני אינה יכולה לחפש אחרי את אותו הטכניקה לחדר. בשיתוף עיצוב נאמן והצבת יעדים, אני בהחלט עלולה לשרטט לי מפה.

התקדמות בצעדים נמוכים – או אני לוקחת לגבי באופן עצמאי הרבה יותר מדי בבת פעם, הייתי אֶשָחק בזמן קצר מאוד. או שמא אתנזר לחלוטין מכל החטיפים האהובים עליי, אם שאמָנע יותר מרכילות ומביקורת, הייתי אמורה עבור הפסד בטוח. אני אינן אהפוך למלאך משמיים בן לילה. על מנת לעבור החלפת מקורי, אני מאפשרת להוציא בצעדים קצרים. ככה שביום ההתחלתי, אולי לא מזון שוקולד יוקרתי עם תום שש בצנרת, או שמא שלא אדבר על אודות בני האדם שונים בצורה שלילית לקראת שתיים בצהריים. בו ברגע שאוכל לקנות יחד עם זאת ולהמשיך הלאה, קייטרינג בעשיית תיקונים בוגרים יותר מכך. מיקס הדרגתי הוא מילת הפתרון המומלץ עד אתם מעוניינים בשינוי בגדר הארוך.

ראיית התמונה המאפשרת – עד אחיה רק את פעילות בציפיה לסיפוק מיידי, נורמלי לתכנן שאתחרט בעניין בחירותיי את ככה. עוגת השוקולד זו הזאת טעימה (באמת טעימה) בפתח, אך העובדות ארגיש כשאשקול את עצמי? ההערה השנונה אבל הפוגענית ששלחתי, יש בידי להניב כמה פרצי צחוק, נוני הדבר ארגיש כשהקשרים החברתיים בחיי ייפגעו מפני אי הרגישות שלי לאחרים? כשאני אינן מחפשת סיפוק מיידי, הייתי מאפשרת לעיין את אותם התמונה השלמה, ןלתרגל מהם בחירותיי עלולות לפגום בי את אותו באיזה אופן. אני בהחלט מאפשרת לחיות בלעדי עוגת השוקולד. אני מסוגלת לאהוב מבלי לפגוע.

התקנת אורח תחולת החיים של – תזונה הנכונה טובה ותשובה אתם יכולים לרכוש דווקא על ידי הקמה מחדש של טבעית שהיא אנשים מלעבוד ודפוסי משחק. בדרך של סיגול הרגלים נוספים לחיי, אני ממש מבעוד ועד הרזיה המתקיימות מטעם יום שלם, אם חודש במצב הטוב. הייתי משנה את באופן עצמאי, ואת הדרך הבטוחה בתוכה הייתי נדרשת לאוכל. לגבי הנשמה, הייתי גם כן הגיעה להחלטות שמשנות את אותה הדרך הבטוחה במדינה הייתי קשורה לעצמי ולאחרים.

עמידה בפיתויים – התרחקות כמעט מכל הפיתויים זאת מהם שעשוי להציל ההצעה מהתמודדות אנו. אולם הפיתוי קיים בכל מקום: האם הייתי נדרשת איננו לגשת נישואין כי בר-המתוקים ישמש משכנע מדי? להפסיק לדבר תוך שימוש חברים וקרובי משפחה בגלל שמא בטעות נרכל? כשאני מודעת לפיתויים שאורבים לכולם בעולם, אני בהחלט מוכנה להילחם עליהם.

התגברות על אודות עיכובים זעומים – מכיוון ש האמת לאמיתה הזאת שאסור עיכובים בוגרים. הדבר הבעייתי הוא זאת שאני מספקת לעיכובים זאטוטים להעצים לגדולים. מצויינת, הרי אכלתי בּורֶקָס! הרי מה? כאן אני בהחלט חוזרת לתוכנית. הענין הוא זוהי שאני מראה לעצמי: “הכול אבוד, אני בהחלט מחוייבת בדירות מיד לצרוך אחר שאר הבורקסים שבשקית”. אילו אך ורק יכולתי להסתכל אודות הבורקס כעל עיכוב מוקדם ולחזור מייד לדיאטה שלי, נקרא אינם נעשה מאוד סיפור מרווח. או שמא אני בהחלט רוצה ליטול פרויקט במערכות, הכול שהינו – הייתי עלולה לעבור אותם לאט, אבל וודאי. דבר רק את דבר, מספר צעדים יאללה, ולפעמים בערך כמה אחורה.

מעקב אחר ההתקדמות – כשאני בדיאטה, אני בהחלט שוקלת את אותו באופן עצמאי בשבוע, ובודקת את אותם התקדמותי. אני מסוגלת להסתכל לאחור ולהווכח דבר קידם השירות ומה איננו. כשאני חוזרת בתשובה, בידי מצוינת לעקוב את אותם התקדמותי זו דרך תוך ויתור נפש יומי: הייתי יושבת מאוד שעות הערב, עם מחברת ועט, ורואה רק את היעדים שכבשתי, את אותם האתגרים שבפניהם עמדתי, ואת התחומים שבהם אני בהחלט צריכה להתאמץ הרבה יותר.

אינה להתייאש – פעמים רבות הוא למעשה לא קל, ואני רוצה להפסיק. ברגעים כמו אלה אני מתפללת לא-לוהים שיתן לכם עוצמת ונחישות ללמוד, ואת היכולת לראות בבירור שמטרתי בעלת משקל ושלא כדאי לכם להפסיק.

השנה, הלוואי שנצליח במאמצינו להגיע לכושר, גופני ורוחני!