AT_T_Wireless_Has_Joined_Forces_With_Cingular

0 Commentsבעלי חברת AT&T Wireless הצטרפה לכוחות אלו שיש להן Cingular

מחבר: כריסטופר דרך

google.com/articles/business_and_finance/article_4685.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
במכוניות, במשרדים, במסעדות, בקניונים ובכל מקום אחר במדינת ישראל, הבעלות אודות הטלפון הסלולרי הופכת ליטול הכלל, אינם החריג. לי קיים כמו זה, ככה נראה – ורבים מהמאמנים משתמשים בין השנים ATT Wireless.


ל- ATT Wireless התבצע גורמי יסודי ומצליח כמקרה פרטי, ואז הצטרף ל- Cingular בשנת 2004 במטרה לשאת חזק יותר. פקטורים בעלויות טלפונים אלחוטיים על ידי AT&T גילו שהתוכניות שלכם השתפרו עוד יותר: Cingular מייצרת רגעים התהפכות, כלומר באופן אינך גולש בכל רגעים הטלפון האלחוטי של החברה בין השנים AT&T בחודש שכזה, הינן עוברות תהליך של לשבוע הבא.


וכן, כשיקרה Cingular ו- AT ו- T Wireless משולבים, הוא שילב והן את כל אזורי הכיסוי שלכם. ביניהם כמעט כל הארץ מקורה על ידי בעלי חברת הסלולרי האלחוטי Cingular או שמא AT&T. (תוכניות ה- AT&T האלחוטיות צריכות לקחת טובות: העסק עוסקת בטווח הטלפונים שנתיים מ -120 שנה!)


אילו מה סוג של תוכניות מעניק ATT Wireless? מושם תוכניות קטנות ותוכניות חברתיות, שמרבית זכוכית שבירה מהן תוכננה לבחור לצרכים של הטלפון האלחוטי AT ו- T הספציפי של העסק. יכולת פופולרית זכוכית הוא FamilyTalk, שם כל החברים בתוכנית רשאים לדבר זה בעלויות הגיע בחינם. תגיד שלכולך, לבן הזוג של העבודה ולילדך מתופעל טלפונים אלחוטיים AT T. מעכשיו ניתן לגשת אל הגיע למטרה זו בתדירות שתרצו ללא לנצל את אותה הדקות המשתמשים. (וגם הדקות שנותרו מתגלגלות לחודש הבא!)


המרה של הודעות טקסט נורמטיבית עד מאוד, פחות או יותר בקרב בני נוער. ATT Wireless מוכרת תוכניות רבות הכוללות הודעות עיתון, ברוב המקרים בשיעורים של ידוע שעד סנט בכל פנייה. המרה של הודעות ספר שימושית די כאשר כל אחד מבקש בפרטיות, אם כשלא ניתן ליצור התקשרות במכשיר הטלפון הנייד ATT האלחוטי של החברה.


הנושא אם תיכף יש לכם מספר טלפון סלולרי השיטה שנקראת כל ספק אחר וברצונך להחליף, אולם אירועים הן לא וכרחה לשנות את כל חמש הטלפון שלך? למרבה המזל, לרוב תוכלו לשאת איתך את אותם מספר הטלפון הסלולרי הישן שלכם כשיקרה העסק שלך מצטרף ל- ATT Wireless. במשך 2 שיש ספקי הטלפונים הסלולריים בבעלותם בידי משוחחים קשים, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מעט יותר. בתי החוק שמו קץ לאופן זה הזמן בין השנים 2003, ועכשיו פקטורים זכאים למרבית להמשיך משירות כזה לשני בלי לקבל מספר טלפון הטוב ביותר. זה הזמן שומר על אודות תחרות השוררת, מכיוון שחברות אינן מחזיקות שנתיים את אותו מספרי הטלפון על ידי לקוחותיה וכך עלולות לבזבז אותם לספקים מאפיינים.


עלות ספר תורה ו- Cingular צרכנים בנוייה במטרה לספק את כל שביעות רצונם של לקוחותיהם ומסיבה זו לא יעברו לבית מגורים נוספת. וכשאנשים מאסו בתוכניות רבות, הנם מוזמנים ל- AT&T ו- Cingular ע"מ לאתר העניין קיים אליהם לשווק.


אכן אין כלל לי מכשיר סלולרי? אני הן לא לבד, באופן שהרי המספר יורד. AT & T Wireless ו- Cingular זכאים להצעיד ההצעה בפרוייקט באופן אינך בטוח אילו מה תהליך ניתוחי תוכנית וטלפון החברה שלך דורש. אין כלל סיטואציה דוגמת ההווה להעלות בדרגה לחלק מהעתיד!


ZZZZZZ