ATLAS_Aims_To_Lower_Athlete_Steroid_Use

0 Comments

ATLAS שואפת להיפטר את אותן אופן השימוש בסטרואידים אתלטים
400

סיכום:


משני הסוגים המבוקשים מאוד על ידי קניית ספר תורה מחיר . שימוש בסטרואידים אתלטים פירושו ניצול בסטרואידים אנבוליים בידי ספורטאים בענפי ספורט תחרותיים. שימוש בסטרואידים ללא אתלט הנו שימוש בסטרואידים אנבוליים פארטיות אינם אתלטיות או שמא קוסמטיות.
מילות מפתח:


ניצול של בסטרואידים אתלטיים
תכנון המאמר:


לפרטים נוספים הסוגים המבוקשים מאד של התעללות בסטרואידים הינם ניצול של בסטרואידים ואתלטים שלא משתמשים בסטרואידים. שימוש בסטרואידים אתלטים פירושו ניצול בסטרואידים אנבוליים בידי ספורטאים בענפי ספורט תחרותיים. שימוש בסטרואידים ללא אתלט הנו ניצול בסטרואידים אנבוליים מסיבות אינם אתלטיות או קוסמטיות.

סטרואידים מנוצלים למרבית על ידי ספורטאים הזמן. מחקרי ניטור העתיד הנתמכים באמצעות NIDA גילו שהרי עשר הספורטאים הזאטוטים, הסטודנטים ובני הנוער כיום ומתמיד התבצע במגמה עלייה. לדברי דר’ רו נמת-קוסלט מהמחלקה למחקר אפידמיולוגיה ומניעה אצל NIDA, התפקוד בסטרואידים אתלט נמצא פעמים רבות קרובות 2 שנים אצל שנישאו זה מכבר העוסקים באימון גופני, מכיוון שסטרואידים אנבוליים בעלי זכאות לחזק אחר מסת השריר, הכוח והסיבולת.

כמעט בכל הנערים המתבגרים שלכם בסטרואידים אתלטים מכילים בתוכם תלמידי תיכון, די מסוג זה העוסקים באתלטיקה דוגמת כדורגל או שמא ארגון גוף. סקרים ארציים העלו כיוון נכתוב מתבגרות מעורבות אחרות גם בשימוש בסטרואידים אתלטים עדיף שלא יהיה אתלטים.

לדברי ספר תורה אשכנזי , הנערות המתבגרות שעוסקות בשימוש בסטרואידים שאינם אתלטים העוזרות הנערות המבקשות להישאר רזות. הנערות המתבגרות שמשתמשות בסטרואידים לא אתלטים מכילות את אותם הבנות המתעסקות בפעילויות ספורטיביות החל ממסלול, כדורגל, כדורסל וכדורעף עד צוותי ריקודים ותרגילים בבית הצבע.


המכון הלאומי לשימוש בסמים (NIDA) מימן מתבגרי הכשרה והכשרה למניעת סטרואידים (ATLAS) תוכנית מיועדת להילחם בשימוש בסטרואידים של אתלטים טריים. ה- ATLAS אמור להוריד את כל אופן השימוש בסטרואידים אנבוליים על ידי ספורטאי תיכון ולעודד אוכל מושלמת והתנהגות ידנית. התוכנית כללה חברות ואימונים במשקל במטרה לחנך ספורטאי בוגרים לגורמי הסיכון לשימוש בסטרואידים אתלטים.

לדברי דוקטור לין גולדברג, שהובילה את אותה מנהל צוות המחקר שפיתח ובדקה את התוכנית, תכנית המתבגרים אימונים ולומדים למנוע מסטרואידים (ATLAS) משתמשת בגישה חינוכית מונחית בעל מקצוע המניעה ומעצימה אתלטים מסיימי הקורס להתרחק מסטרואידים אתלטים. להתיז.

ד"ר גולדברג מנסח כי התוכנית למניעת ניצול של בסטרואידים אתלטים ATLAS בנוייה משיעורים והפעלות אינטראקטיביות מאד לבדיקת ההשפעות בקרב סטרואידים, נתונים בקרב תזונת אפשרות, ואלטרנטיבות יכולת כוח לשימוש בסטרואידים אתלטים. קורס הנדל"ן מוכיחים הכישורים קבלת דברים וסירוב לסמים לספורטאים. המאמנים, מנהלי השפעה עצומה הכול על ספורטאי בוגרים, מעבירים פעולת הכרחי בתוכנית למניעת ניצול של בסטרואידים; המאמנים מציגים נושאים ומסכמים כל התראות.