Audio_Book_College_Tape_Textbook_-_An_Innovative_Learning_Tool

0 Comments

עיתון הדרכת אודיו קולג ‘קלטת – חלק למידה מפואר


524

סיכום:
במועד המאה האחרונה כיום מיכשור והיכולת ספרי הלימודים אצל הדפוס הפכו לצורת תקשורת סטנדרטית למסירת חינוך לסטודנטים. טקסט קורס הנדל"ן בנייר הנו משאב נפלא, ברם ולא מתאים שלכל תלמיד. בוגרים רב גוניים מסוגלים לענוד מהפרעות לימוד, הביקוש שהופך כש אינן מסוגלים להתקשר ספרי לימודים מסורתיים.

מקרים שונים מסמכים רפואיים כדוגמת אלו כוללים (אך לא מוגבלים ל):

* תסמונת אספרגר
* הפרעת קשב והיפראקטיביות …


מילות מפתח:
עיתון עיתון שמע בקולג ‘קלטת, ספרי למוד בקולג’ בקלטת, ספרי שמע בקולג ‘בקלטת,


גוף המאמר:
במהלך המאה האחרונה מהעבר מיכשור והיכולת ספרי קורס הנדל"ן בקרב בתי הדפוס הפכו לצורת תקשורת סטנדרטית למסירת חינוך ללומדים באוניבסיטאות. טקסט השיעורים בנייר הוא אדם נפלא, אולם אירועים הוא אינו עמיד לכל תלמיד. תלמידים שונים מסוגלים לענוד מהפרעות הוראה, הדבר שהופך בו אינם יכולים לעיין ב ספרי למידה של מאמינים.

מקרים שונים רפואיים אלה כוללים (אך הן לא מוגבלים ל):

* תסמונת אספרגר
* הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות
* אוטיזם
* בעיות אוטיסטיות
* דיסלקציה
* תסמונת אלכוהול עוברית

* סוגיות קריאה
* תסמונת רט

בידי סבל מאחד התנאים האלה זה עלול להשפיע על אפשרות הקריאה של התלמידים וזה בתורו מוביל לחומרים אלו לחוות קשיי למידה. עוד, ילדיהם לקויי התבוננות אינם יכולים להכניס בספרי לימוד מודפסים חרדיים מתוך מטרה לעזור לחומרים אלו בהליך הלמידה.

בהכרה בצרכים היפים בקרב בוגרים אלה הוצאןת כספיות ספרים טקסטים החלה ליצור את אותו טקסט הלימוד אצל מוסד לימודים ספרים שמע, וזה בהחלט סייע לתלמיד שנפגע בהליך הלמידה.

ספר למידה של מיוחד העונה על אודות רצונות מרתקים

טקסט הקורס בקולג ‘של בית ספר הספרים שכתב נעשה לחלופה פופולרית ויעילה יחסית עבור סטודנטים בעלות צרכים יוצאי דופן. קבוצה הינו נוטה להציע את כל התלמידים עם מוגבלות לקריאת הדפסה, בזכות עיוורון או לקות צפייה, לקות פיזית או לחילופין לקות לימוד או לחילופין קריאה. בעיקר, קיים לעודד בוגרים המדגימים מיחושים קריאה מעוצבות לאמץ אם פעיל אחר הדבר בקרב עיתון למידה הנ& ספר תורה למכירה .

ספרי הלימודים בקולג ‘הם גרסאות שהוקלטו בקול ספרי הלימוד הרגילים. מכיוון שרוב ספריו האלו מוקלטים על קלטות קלטות בנות 4 נתונים, למרבית תזדקק לנגן קלטת יקר בעל 4 נקודות על מנת ולשמוע לספרי הלימוד. אלו שיש להן התקדמות הדרך מקיפים רשומות קורס הנדל"ן הנ"ל מיוצרים בזמן זה עבור תקליטורים בפורמט אלקטרוניקה ומחליפים את הפורמטים האנלוגיים בקלטות קלטות.

ספרי לימוד מבינים – פריט הוראת זולים

פריט לימודים אילו אטרקטיביים ומועילים אלא כשיקרה משתמשים בתוכם כראוי. במטרה להתקשר להצלחה מעולה, ראוי שהמורה והתלמיד יבינו את אותם המחלה הבסיסית ויעבדו בשיתוף ביחד כדי להעניק שספר השיעורים בקולג ‘של עיתון קול שמע חייבים יהיה שכיח בעת ​​הצורך. על המשתלם והמטפלים שלכם לקחת מתודרכים כמו שצריך על שום מה להפעיל את עיתון הלימודים הקלטת על מנת לאפשר לילדים להשתתף במחיר האנשים שמאכלסים את כיתה מאפיינים בידי ספרי הקורס המודפסים המסורתיים.

בזמן שספרי קורס הנדל"ן בקולג ‘של ספרי אודיו מתאימים לסייע לכל של המשתתפים הסובלים מקשיי קריאה או שמא למידה של, זכרו שכל תלמיד הנו חוץ מ ומה שעובד בעבור תלמיד כמו זה הן לא יכול למקם לאחרים. בהכרת האינדיבידואליות על ידי בכל סטודנט, עיתון השיעורים במכללת טקסט האודיו עלול, בנסיבות מסוימות, לבקש שינויים פשוטים אם בכלל מספר בולטים כדי לסייע לתלמיד המושפע ליהנות מהיוזמה.


תלמידים שונים המושפעים מקשיי קריאה ולמידה, מכיוון שהם ערים באופן משמעותי לבעייתם, ידחו את אותה דבר ספרי הלימודים בידי מכללת ספר האודיו. קריטי ביותר שהמטפלים, המורים והתלמידים העמיתים שלכם יעודדו את אותו משתלם לאמץ את אותם המושג באופן פעיל וכך זה ידי לעזור אליהם להגיע אל ידיעה הגדיר לזו של התלמידים ללא קשיי קריאה או לחילופין הדרכת.