A_Breath_Of_Fresh_Air

0 Commentsנשימה אצל אוויר צח


499

סיכום:
אין כל 2 שנים קושיה לאמיתות ההשפעות הרעות בקרב סיגריות לבני אדם שמעשנים בא עם לאלה שהן לא מעשנים. עישון יד רגע הנו פרמטר מוכח לסרטן ריאות ומחלות לב בידי הורים שאינם מעשנים ובין הסידורים הנותרים לתסמונת מוות בקרב תינוקות.


עלות ספר תורה מפתח:
עישון פסיבי


הפקת המאמר:
בכל רחבי העולם קיים מאמץ מרוכז ממגזרים שונים בממשלה לחוקק קווי הנחיה מחמירים 2 שנים מפני עישון בשל העדויות המוחלטות לתופעה זו שעישון סיגריות מאפיין לסרטן ריאות ומחלות קשות רבות. קווי הנחיה הללו נהיים וגם ע"מ להרתיע את אותה התפשטות העשן זריזה שנייה הסיבה למחלות קשות ולמוות בטרם זמן בידי אבא ואימא וילדים.
לא קיימת 2 שנים שאלה אודות אמיתותן של השפעותיהן הקשות בידי סיגריות לקרובים המעשנים כמו גם לאלה שלא מעשנים. עישון יד שניה הנו גורם מוכח לסרטן ריאות ומחלות לב על ידי אחראים לא מעשנים. היא בעצם מאשימה ואלה את אותה מה שמכונה תסמונת מוות פתאומי בידי תינוקות, משקל לידה קטן, דלקות בדרכי הנשימה החריפות, דלקות אוזניים והתקפי אסתמה של תינוקות וילדים. מהווה אחראית לעשרות מאות הרוגים בארצות הברית על ידי אמריקה מהמחיר הריאלי שנה.
אין איכות פרסום חפים סיכון לעשן יד שנייה. שלכל פרסום בעיה שנגרמת על ידי שליליות משמעותיות ומיידיות על בריאות הלב וכלי הדם והנשימה. בכל סיגריה מאגדת כאמור 2 שנים מ -50 חומרים מסרטנים.
הגיע כעת שיחוקק כל נקי עד הסוף מעישון שיוחל על מרבית שטחים שבו אנו עובדים והמקומות הציבוריים. מדיניות מקיפה על ידי שטח העסקה חפים עישון היא בעצם הדרכים היעילה היחידה להגן על עוזרות לא מעשנים מפני עישון יד שנייה. הנחיות נוספות, ובינהם התקנת מוצרי צריכה אוורור אוויר והקמת מקטעי עישון וחדרים חפים עישון אינן יעילות ואינן מבטלות את כל סיכויי החשיפה.
בניגוד לחלוטין מדוע שאומרים הקוראים, החוקים מגנים בדבר המצב קהל היעד בלי לגרום לפגיעה במגזר העסקי. סמוכין ממחקרים שנבדקו בידי עמיתים דקורטיבים שכן למדיניות ולתקנות ללא עשן אין כלל אפקט כלכלית לא טובה על אודות תחום האירוח.
עם דוח זה הזמן, יותר מידי הטיעונים והתירוצים שלא לנקוט בפעולה מסולקים. מחקרים שנעשו בתחום רבים ונתונים כלכליים ספציפיים גילו שכן כללים ש עשן לא פוגעים במכירות עד בתעסוקה במסעדות ובברים. כאמור, לפעמים מתופעל אליהם פידבקים חיוביים, כמו העניין שקרה בשכונה ניו יורק אחרי שהחוק צבר לתוקף, התקבולים העסקיים המתארת את ברים ומסעדות גדלו, תעסוקת העבודה עלתה ומספר רישיונות המשקאות החריפים גדל. זה יצא אף על פי שרוב המפעלים עמדו בחוק, והרוב המשמעותי בידי אזרחים של ניו יורק תמכו בחוק.
תוצאה חיובית אחרת היא שחוקים חפים עשן הביאו לחיסכון עיקרי במזומן. בהתאם תוספים סטטיסטיים של פועלי חברת האקטוארים בארצות הברית, עישון יד שנייה הרים לארץ הקודש לרוב מספר מיליארד דולר בזמן הזה בחשבונות מצבם, אובדן כסף והוצאות נלוות.
אפילו העולם הארגוני הצטרף לעגלה בכך שהוא מתחזק מקומות העסקה חפים עישון ומספק מקום מוגדר לעישון. כמה אזורים, מדינות, מחוזות, שטחים ומחוזות אימצו איסור עישון סמיך בחלל מסעדות וברים. עישון יד רגע, או עישון פסיבי, הם גורם מוות בעל משמעות שאפשר למנוע. מכיוון שעישון פוגע ביותר כמו זה נותן לא מורכב מעשנים, מושם לשמור בדבר כללים ללא עשן בכול שעה מתוך מטרה להגן בדבר זכותם של אנחנו לנשום אוויר נקי עד הסוף.