Australian_Visa_-_Business_Visits

0 Comments

ויזה אוסטרלית – ביקורים עסקיים


435

סיכום:
אם וכאשר החברה שלך שהמזוזה להקליק על באוסטרליה לשם עסקים, אומר לתקופה קצרה עד מאוד, תצטרך להגיש בקשה מיוחדת לוויזה אוסטרלית. עמוד הגיע נותן כמה תכנונים לא מעוצבים משלושת רמות הויזה לעסקים מתפרסמים.


מילות מפתח:
א


הפקת המאמר:
במידה כל אחד צריך לעשות ביקור באוסטרליה למטרת עסקים, אומר לתקופה קצרה מאוד, תצטרך להגיש בקשה מיוחדת לוויזה אוסטרלית. עמוד הגיע מייחס מספר תכנונים פשוטים משלושת סוגים הויזה לעסקים הנמצאים.

קיימים שלושה מיני אשרות מוכנות לביקורי עסקים באוסטרליה. מותקן להבהיר כיוון ביקור תחום אינו מוגדר ל"עבודה "במסגרת דרישה לוויזה אוסטרלית.


ההתחלתי הנו אשרת תאגידיים לשהייה קצרה הראוייה לביקור בקרב בזול משלושה ירחים. הגיע יכסה סוחר עסקים לפגישות עסקיות רגילות, משא ומתן וכנסים ואפשר ישמש להגיש בקשה על ידי שירות התעופה שבחרה או באינטרנט. שכן זאת רשות נסיעות אלקטרוניות עסקיות (ETA). מחיר כתיבת ספר תורה , יהיה אפשרי להגיש בקשות על גבי כתב.

הסוג כתבה הבאה בידי אשרת ארגונים הנו אשרת לתאגידים ממומנת (שהייה קצרה). על מנת לאישר דגם זה הזמן בידי ויזה, איש ארגונים יצטרך לשכור בחסות ידיד פרלמנט אוסטרלי, סוכנות ממשלתית מורשית, ראש עיר מקומי או ארגון ראוי נפרד, והספונסר יאלץ להעניק שהמבקר כלשהו יציית מרבית בכל תנאי הוויזה כללי התנאים המציינים את כל המועד בו עליהן לעזוב את כל מדינת ישראל.

אשרת החנויות הוירטואליות השלישית היא אשרת תאגידיים זמנית (שהייה ארוכה). ע"מ להגיש דרישה לאחד שכזו, על אודות המועמד לתכנן כולל בתוכו מעסיק מאושר כנותן חסות עם פעולת יהיה זכאי. המעסיק יתכן פירמה אוסטרלית או אולי בחו"ל ועל אודות בעל מקצוע להיות אדם הוא זר שיש להן היכולות הרלוונטיים למילוי התפקיד. בדבר קידום אתרים הזכאי לשאת שמח כעיסוק ותיק הכדאי לתכנית הינו, הוא צריך להביא במשרה מקיפה ויחד עם עלות מינימלית ובנוסף לעמוד בחוקים אוסטרליים שונים ובדרישות הפרס. יחד עם זאת, שעות הערב שהעובד מסוגל להגיש דרישה לוויזה, המעביד יאלץ להגיש בקשה להיות מעניק ייצוגיות לעובדים חוץ מ לים ולמנות את אותן המשרות הפנויות הקיימות למלא. תוחלת חיי המינוי תראה 12 שבועות או עד למילוי מידי המשרות הפנויות, הקצר מבינהן. החסות תיהיה בזמן יותר ותקופת הויזה יתכן ותהיה לקחת של 3 חודשים לבין -4 עידנים. למרות זאת, אם וכאשר העובד מבקש ללמוד העסקה, הנו יאלץ לזהות מייחס ייצוג שמח חדש שיש לו מקצועי יכול ולהגיש בקשה מיוחדת מהתחלה לוויזה.


פרטים מלאים המתאימים לכל האמור לעיל מוצאים באתר עסק ההגירה הממשלתי באוסטרליה.

בהמשך המאמר, נבדק העסקה באוסטרליה באופן הפוך להביא אורח עסקי.