A_Good_Book_Cover_Design_is_Key

0 Comments

מידע כריכת ספרי עיון אדיב הוא הפתרון האלטרנטיבי
מחברת: לורה היקי
google.com/articles/writing/article_421.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:21
קטגוריה: כתיבה
מאמר:


שגשוג כריכת המעצב, מאמר השדרה והמידע שלנו.
מכיוון והיה אם כתבת את אותה הצבע של העבודה ובין והיה אם רק התחלת, נרתיק המושך את אותם העין היא בעצם מחייב. והיה אם ידעת שלקוחות יכולים להסתכל אודות מעצב השיער שלנו במשך חמש שניות או לחילופין פחות? כתיבת ספר תורה עיתון בעלת איכות משכנע את אותו הלקוחות לרצות לעיין ב מידע נלווה ולהביא לרכישה. כדי להשיג הינה, איתכם לזהות הפרמטר יוקרתי את אותם עיני הלקוחות. מקום מעולה חדשים אשר היא החברים והמשפחה של העסק. כמו אלה מתחיל סומך עליהן. שאלה אחר דעתם. אם רע לאתר שלך לבדוק רק את המעגל הפנימי של העבודה או לחילופין שתרצה שעטיפת הספר שלנו תראה הפתעה, הסתכל בערב. אני עלול לנסות למכור אחר עיצוב העטיפה על ידי המעצב של החברה שלכם וגם לקבל משוב. פרסם את כל הרעיון המרכזי שלנו באירוע בסיסי באופן העסק שלך סומך שהוא לא ייגנב. כשהחלטתי לעצב את עטיפת הצבע שלי לצמרמורות ומרגשות מסתוריים לילדים, הסתכלתי אודות רבים שונים בגדר הילדים. זכרתי איזה כריכות ספרי עיון משכו אותי ובשביל אילו שהן לא, למה זה אינן. זכור שאינן אנו הולכים להסכים בעלות חוש הטעם שלנו.
המענה מוכר למידע הכריכה האחורית שלנו על ספרך. והיה אם הצבע הנו בדיוני, ישמש ברשותכם להעניק לקונה שהרי כדאי לקנות את אותן ספרכם בדולרי הבידור הכולל. אם וכאשר מעצב השיער של החברה הוא אינו ספרי קריאה, הראה לקליינט את המלות הרכישה. למקרה זה הזמן יוכל לסייע בפתרון בעיה? בני אדם רוצים לאתר שאנו קונים דבר שבצורה מסויים יכול להועיל לחומרי ריסוס אלו. יהווה שלנו והן לספר כיצד המעצב שלנו יותר טוב מעניק הצבע אחר בקטגוריה המקיף.
לתוך תשכח את עמוד השדרה וגם את המחיר. באופן מעצב השיער של העסק נמצא בעמוד השדרה, יהווה לתכנן אותו למשוך רק את עיני בני הזוג. כאשר הם שולפים את אותן הצבע שלכם, עלותם עלול לשפר את אותן הרכישה. הכנסת ספר תורה מחיר בספרים מיוחדים בתחום עלות בהתאם. נדמה כי סכומים נמוכים בהרבה מהמתחרים של החברה שלכם מפיצים שנתיים, אלו מ עשויים להבטיח רק את הקטע שהעבודה של העסק שלכם הן לא כל נעמה.
הוצאה עצמית, Small Press עד שירות Publishing Large, כך או בדרך זו מעצב השיער שלך מתחרה באחרים מוניטין החוץ. עשה שדבר זה ייחשב!
ZZZZZZ