0 Comments

היה מודע לסיבוכים כירורגיים האלו של הסרת משקפיים באמצעות לייזר בלייזר
364

סיכום:


סיבוכים מפאת רפואת עיניים עלולים לתכנן מסווגים לארבע קטגוריות – ערב הניתוח, במקביל ל תהליך כירורגי, מוקדם לאחר הניתוח ומאוחר אחרי הניתוח.
מילות מפתח:


lasik, הסרת משקפיים באמצעות לייזר, סוג ניתוח הסרת משקפיים בלייזר, lasek, עין, ראייה
גוף המאמר:


מיועד שניתוחי לייזר בעיניים הנם תהליך בטוח יותר ויעיל להחלקה מגוון מוצלחות צפייה. למרות זאת, דוגמת בכל הליך כירורגי, לניתוח השבירה מתופעל תופעות לוואי אם סיבוכים פוטנציאליים. סיבוכים בגלל סוג ניתוח ניתוחי לייזר להסרת משקפיים בלייזר מיוצרים מ לשאת מסווגים לארבע קטגוריות לפני הניתוח, הניתוח, הניתוח המוקדם והמאוחר אחרי הניתוח. עיין במאמר זה כדי לקחת בחשבון היטב את אותם הסיבוכים המתויירים הקשורים לניתוח רפואת עיניים בלייזר.כזו הסיבוכים המדווחים פעמים רבות יותר הינה יובש בעין. דווח כי הניתוח מחמיר רק את מצב העין היבשה, מוניטין מכובד יכולת בלוטות הדמעות להכין דמעות פוחתת. סיבוך הולם שני הנו שינוי לטובה יתר / תת-תיקון, ובמקרה הגרוע מאוד אובדן ראיה מתוקנת. בסיבוכים תהליך כתיבת ספר תורה , חדות הראייה אחרי הניתוח בינונית מזו שלפני הניתוח.בני אדם שעברו הסרת משקפיים מיוצרים מ לחוות הילות או לחילופין התפרצויות כוכבים סביב הוכחות האור במיטה. העיניים מסוגלות לחוות הרגישות הרבה של אינן נורמלית עקב והמטופל תלוי לסבול מראיית רוח רפאים עד התבוננות כפולה. ואז קיים מספר סיבוכים דשיים אפשריים. בעייה קשה בינונית במיקרוקרטומה יכולה ולהעניק לדש שנחתך במקצועיות. הגיע בתורו עומד להצעיד לכמה סיבוכים בדש מיוחדים.הנפוץ ביותר בידי סיבוכי דש הינה נקע בידי דש, ניסיון הדש כבר אינו מונח על ציר ואותו אחד מנותק ברוב המקרים מהקרנית. סיבוך דש שני מתקשר בהופעת קפלים בדש. הגיע מעכב את אותם תהליך הריפוי הטבעי ומחייב למרבית מיקום יחדש של הדש. לעומת זאת, הליך טיפול לא מתאים עלול לגרום לפסולת או גם צמיחה מלמטה לדש.
למרות שכן ייחודי בייחוד במחיר הזן הפוטנציאלי אצל לייזרים, סיבוך ראוי אחר היא בעצם אבלציה ממוקדת. הגיע נוגע לאבלציה מדויקת על ידי רקמת הקרנית מחמת לייזר ממוקד בהסתכלות על אינם מושלמת. סיבוך מיוחד נפרד אצל הסרת משקפיים באמצעות לייזר הינה אסטיגמציה.תיקון ההחלקה המהיר בטכנולוגיית הלייזר ובציוד קשור לנושא שונה לניתוחי ראיה הוריד את לימוד הסיבוכים לשם -3% דלים. זה נובע והן מגידול בניסיון מנתחי העיניים. כמה עולה ספר תורה ספרדי הכל ניתוח של ניתוח לייזר בעיניים בלייזר הנו תהליך עמיד לתיקון ענק שגיאות שבירה ועל ידי זה לשפר את כל חדות הראייה אצל הנצרכים.