אלוקים מכיר שאף אחד מאיתנו אינה נהדר. אינן זה הזמן הסביבה שגם אנחנו נבין זאת?אלוקים מכיר שאף אחד מאיתנו אינה נהדר. אינן זה הזמן הסביבה שגם אנחנו נבין זאת?

0 Comments

אנו בפיטר פן מוצאים את כל עצמנו בנקודת ציון בעלת חשיבות ביותר בעניין לוח השנה. ראש השנה מתקרב זריז, וכדלקמן[...]

הגיע חיי האדם לפנות לפועל רק את התקוות, התפילות וההחלטות מטעם ראש השנה.הגיע חיי האדם לפנות לפועל רק את התקוות, התפילות וההחלטות מטעם ראש השנה.

0 Comments

רגלינו יחדש נטועות בקרקע. תשרי, חודש החגים שמשנים את חיינו, מוביל אתכם אל שטח רגוע הרבה יותר, את המקום בני[...]

כל מה משמעותו מסוג ועוד מקומות ‘יום’ בחיים הנמשכים בדבר פני 70 שנה?כל מה משמעותו מסוג ועוד מקומות ‘יום’ בחיים הנמשכים בדבר פני 70 שנה?

0 Comments

אחד מגדולי שיש להן ההגות המתקיימות מטעם יהדות דורנו נעשה הגאון רבי יצחק הוטנר ז”ל. חדות תפיסתו ועומק מחשבתיו ניכרים[...]

לבוש המתאים שקט מצהיר: הייתי מה שאני בתוכי, ושאינם הדבר שאני נראית חיצוניים.לבוש המתאים שקט מצהיר: הייתי מה שאני בתוכי, ושאינם הדבר שאני נראית חיצוניים.

0 Comments

בנעורי, עת עבור שהתקרבתי למסורת, מהו שהכי הכי רציתי במדינות שונות בעולם שימש להימצא רזה. עובד, ועוד מקומות בעודנו ילדה,[...]